Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ลูกน้ำมูกไหลจะช่วยอย่างไรดี


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

27-09-2022 11:52

การช่วยบรรเทาอาการน้ำมูกไหลในเด็กเล็กๆ แนะนำให้ใช้น้ำเกลือหยอดหรือเช็ดจมูก ไม่ควรใช้ยาลดน้ำมูก เพราะจะทำให้เสมหะเหนียว และอาจไอมากขึ้น ถ้าเป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่ที่ไอเก่งแล้ว สามารถใช้ได้

ภาพประกอบเคส

การช่วยบรรเทาอาการน้ำมูกไหลในเด็กเล็กๆ แนะนำให้ใช้น้ำเกลือหยอดหรือเช็ดจมูก ไม่ควรใช้ยาลดน้ำมูก เพราะจะทำให้เสมหะเหนียว และอาจไอมากขึ้น ถ้าเป็นเด็กโตหรือผู้ใหญ่ที่ไอเก่งแล้ว สามารถใช้ได้

ส่วนเรื่องไอ เด็กเล็กยังไอไม่เก่ง ยาละลายเสมหะก็อาจช่วยได้ส่วนหนึ่ง แต่ที่ดีคือการเคาะปอดในรายที่ไอมีเสมหะมาก ซึ่งอาจขอให้คุณหมอหรือพยาบาลสอนให้เวลาพาลูกไปตรวจ

ยาแก้อักเสบหรือยาฆ่าเชื้อนั้นใช้ได้กับเชื้อแบคที่เรีย จึงไม่ช่วยรักษาโรคจากไวรัส แต่ถ้ายังเป็นต่อหรือเป็นมากขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 1 อาทิตย์ ซึ่งมักเกิดจากมีเชื้อแบคทีเรียแทรก ยาแก้อักเสบจึงจะช่วยได้ในช่วงนี้ แต่ควรปรึกษาคุณหมอดีกว่า ไม่ควรซื้อยากินเอง

ถ้าลูกมีอาการไข้ ควรเช็ดตัวด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดให้ทั่ว โดยเฉพาะบริเวณข้อพับและซอกคอ ไม่ควรห่มผ้าหนา เพราะความร้อนจะระบายไม่ออก ถ้าไข้ไม่ลด สามารถให้กินยาลดไข้พาราเซตามอลได้ ส่วนขนาดยา ขอให้ปรึกษาคุณหมอจะดีกว่า

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://www.thaihealth.or.th/?p=230211


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท