Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

27-09-2022 11:20

หลายคนคงมีความเชื่อว่าผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เป็นวัยที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น เพราะด้วยสมรรถภาพทางร่างกายที่เสื่อมลง หากปล่อยให้ผู้สูงอายุทำอะไรต่าง ๆ ด้วยตนเอง ก็อาจส่งผลอันตรายต่อผู้สูงอายุได้

ภาพประกอบเคส

หลายคนคงมีความเชื่อว่าผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เป็นวัยที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น เพราะด้วยสมรรถภาพทางร่างกายที่เสื่อมลง หากปล่อยให้ผู้สูงอายุทำอะไรต่าง ๆ ด้วยตนเอง ก็อาจส่งผลอันตรายต่อผู้สูงอายุได้

ทั้งนี้ มีความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ที่เรายังมีความเข้าใจผิดกันอยู่ และอะไรคือข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้องในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้เราได้ดูแลบุคคลที่เรารักให้สามารถอยู่กับเราได้นาน ๆ

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

  • ผู้สูงอายุควรอยู่แต่ในบ้าน ไม่ควรเข้าสังคม แท้จริงแล้วการเข้าสังคม หรือมีกิจกรรมทางสังคมจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้สึกมั่นใจ เป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข
  • ผู้สูงอายุต้องกินอาหารเสริม วิตามินเสริม ความเป็นจริงนั้นหากผู้สูงอายุมีการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ มีร่างกายปกติสมบูรณ์ การรับประทานอาหารเสริมหรือวิตามินก็ไม่จำเป็น
  • ผู้สูงอายุเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดา แต่ความจริงคือผู้ดูแลต้องให้ความสำคัญกับอาการผิดปกติที่เกิดกับผู้สูงอายุ เช่น น้ำหนักตัวลด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย นอนไม่หลับ ความจำไม่ดี หากผู้สูงอายุเริ่มมีอาการเหล่าให้พามาพบหมอเพื่อประเมินอาการทันที
  • ผู้สูงอายุเริ่มออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สายไป อันนี้ไม่จริงมากๆ เพราะการออกกำลังกายมีความสำคัญกับทุกช่วงวัย แต่ในผู้สูงอายุบางคนที่ไม่เคยออกกำลังกาย อาจต้องปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาประเมินความพร้อมของร่างกายและเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสุขภาพวัย

ที่มา : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/infographic/myths-about-aging/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท