Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

วิธีป้องกันและช่วยเหลือผู้ถูกไฟดูด ในพื้นที่น้ำท่วม


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

20-09-2022 15:37

ในช่วงที่หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง ประชาชนส่วนใหญ่มักถูกไฟดูดขณะเดินทางสัญจรและเผลอไปจับโลหะต่างๆ ที่อยู่ระหว่างทาง

ภาพประกอบเคส

ในช่วงที่หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขัง ประชาชนส่วนใหญ่มักถูกไฟดูดขณะเดินทางสัญจรและเผลอไปจับโลหะต่างๆ ที่อยู่ระหว่างทาง เช่น ราวสะพาน ตู้โทรศัพท์ เสาต่างๆ โดยที่ไม่รู้ว่า ซึ่งในบริเวณนั้นอาจมีกระแสไฟรั่วอยู่ และผู้ประสบเหตุมีเวลาช่วยเหลือเพียงไม่เกิน 2 นาทีเท่านั้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องให้ความรู้กับประชาชนว่า หากอยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมควรสังเกตอย่างไรว่ามีไฟรั่วหรือไม่ และเมื่อสงสัยว่าอยู่ใกล้พื้นที่ที่เกิดไฟรั่วจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

วิธีสังเกตว่ามีไฟรั่วในน้ำหรือไม่ และควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อพบไฟรั่ว

  • ระหว่างเดินอยู่ในน้ำ อย่าจับโลหะ เช่น เสาไฟ ราวสะพาน ตู้โทรศัพท์
  • หากสังเกตได้ว่าในน้ำบริเวณนั้น มีลักษณะเป็นฟองปุด ๆ ขึ้นมาเหมือนฟองโซดา แสดงว่ามีไฟรั่วในบริเวณนั้น โดยรัศมีของไฟที่รั่วจะมากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า
  • หากเดินไปถึงบริเวณที่มีไฟรั่วในน้ำ เมื่อเริ่มสัมผัสสนามไฟฟ้าเราจะมีความรู้สึกคล้ายอาการเหน็บชา แต่ยังสามารถขยับอวัยวะได้ (จากการทดลองพบว่า คนที่ใส่กางเกงยีนส์สามารถรับรู้ได้ถึงสนามไฟฟ้า แต่จะรับรู้ได้น้อยกว่าคนที่ใส่กางเกงขาสั้น)
  • เมื่อเกิดอาการคล้ายเหน็บชา ให้สันนิษฐานได้เลยว่าแหล่งที่กระแสไฟรั่วอยู่ใกล้มาก ๆ แล้ว ในระยะประมาณ 30 เซนติเมตร ดังนั้นจึงไม่ควรสัมผัสอะไรเด็ดขาด ไม่ควรเดินต่อไปข้างหน้า สิ่งที่ควรทำ คือ “ต้องเดินกลับไปยังเส้นทางเดิมเท่านั้น”

แนวทางการช่วยเหลือ เมื่อพบคนถูกไฟดูดในน้ำ

ต้องไม่สัมผัสตัวผู้ประสบภัยโดยตรงเด็ดขาด ให้ใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ไปคล้องอวัยวะของผู้ประสบภัยที่สัมผัสกับโลหะไว้ออกมา เช่น อาจใช้เข็มขัดไปคล้องเพื่อกระตุกแขนออกมา หรือใช้เสื้อ ผ้า อุปกรณ์อื่น ๆ ไปคล้องอวัยวะนั้นและกระตุกออกมา เพราะหากเข้าไปสัมผัสตัวจะถูกไฟดูดด้วยทันที

ที่มา : topnews จากบทสัมภาษณ์ นายดุสิต สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมภาคไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
https://bit.ly/3dpNjOS


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท