Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

กรดโฟลิก ช่วยป้องกันความพิการแต่กำเนิด


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

20-09-2022 14:55

ความพิการแต่กำเนิด หมายถึง ความผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม โภชนาการ และโรคติดเชื้อ

ภาพประกอบเคส

ความพิการแต่กำเนิด หมายถึง ความผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม โภชนาการ และโรคติดเชื้อ

  • กรดโฟลิก หรือ วิตามิน B9 ช่วยป้องกันความพิการแต่กำเนิดของลูกได้จริงหรือ ? ตอบ จริง กรดโฟลิกมีราคาถูก แต่ประสิทธิภาพสูง สามารถช่วยลดความพิการแต่กำเนิดในหลายอวัยวะได้มากกว่าร้อยละ 50
  • ควรรับประทานกรดโฟลิก หรือ วิตามิน B9 อย่างไร เพื่อป้องกันความพิการแต่กำเนิด ตอบ รับประทานกรดโฟลิกวันละ 1 เม็ด ก่อนการตั้งครรภ์ ประมาณ 3 เดือน ต่อเนื่องจนถึงอายุครรภ์ 12 สัปดาห์

ที่มา : ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3qKpiF8


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท