Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เครื่องครัวไม้สกปรกเสี่ยงสะสมเชื้อรา – เชื้อโรค


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

17-09-2022 16:27

ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน หรือร้านอาหาร บางประเภทมีวัสดุที่ทำมาจากไม้เป็นหลัก เช่น เขียง ครก ตะเกียบ เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มีโอกาสสัมผัสกับอาหารที่ยังไม่ผ่านการปรุงสุกและเปียกชื้น เช่น เนื้อหมูดิบ อาจทำให้เสี่ยงเกิดเชื้อราที่ผลิตอะฟลาทอกซินที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้

ภาพประกอบเคส

ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน หรือร้านอาหาร บางประเภทมีวัสดุที่ทำมาจากไม้เป็นหลัก เช่น เขียง ครก ตะเกียบ เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มีโอกาสสัมผัสกับอาหารที่ยังไม่ผ่านการปรุงสุกและเปียกชื้น เช่น เนื้อหมูดิบ อาจทำให้เสี่ยงเกิดเชื้อราที่ผลิตอะฟลาทอกซินที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้

การทำความสะอาดและเก็บรักษา ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน อย่างถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ

  1. ล้างเครื่องครัวไม้ด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง ทั้งก่อนและหลังการใช้งานให้สะอาด
  2. หากเป็นเครื่องครัวไม้ที่ใช้กับเนื้อสัตว์ต้องล้างขจัดคราบไขมันด้วยน้ำยาล้างจาน แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
  3. ไม่ควรใช้ผ้าสกปรกเช็ดเพราะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหาร
  4. ตากแดดให้แห้งสนิท หลีกเลี่ยงการเก็บเครื่องครัวไม้ในที่อับชื้น เพื่อไม่ให้มีความชื้นสะสม

ในส่วนของตะเกียบไม้นั้น ผู้บริโภคบางคนอาจรู้สึกเสียดายและนำกลับมาใช้ใหม่ โดยคิดว่าล้างทำความสะอาดก็เพียงพอแล้ว แต่ความจริงตะเกียบที่ทำมาจากไม้ หากเก็บไม่ถูกสุขลักษณะ เก็บในที่ชื้นก็จะเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อรา เมื่อนำมาใช้คีบอาหาร อาจทำให้ปนเปื้อนได้ ดังนั้น ผู้ปรุงประกอบอาหารและผู้บริโภคต้องให้ความสำคัญในเรื่องการทำความสะอาด หรือการเก็บรักษาเครื่องครัวไม้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา และเชื้อโรคตามมา โดยควรเลือกใช้ตะเกียบที่ไม่ทาสี หรือเคลือบแลคเกอร์ด้วย

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/178328/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท