Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ป้องกันการล้มของผู้สูงอายุ ด้วยห้องน้ำที่ปลอดภัย


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

17-09-2022 15:26

การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ยิ่งอายุมากขึ้นจะยิ่งเพิ่มโอกาสการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม

ภาพประกอบเคส

การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ยิ่งอายุมากขึ้นจะยิ่งเพิ่มโอกาสการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม โดยสถานการณ์การพลัดตกหกล้มพบว่า สถานที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในบ้าน ร้อยละ 65 และในห้องน้ำ ร้อยละ 30 ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการลื่น สะดุด หรือก้าวพลาดบนพื้นระดับเดียวกันมากถึงร้อยละ 61 แต่ยังพบว่าสูงถึงร้อยละ 80 พักอาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีราวเกาะในห้องน้ำ และใช้ส้วมนั่งยอง เป็นต้น

ข้อแนะนำสำหรับห้องน้ำผู้สูงอายุที่ปลอดภัย มีดังนี้

1) จัดห้องน้ำให้อยู่ติดกับห้องนอน ไม่ควรมีกลอนประตู
2) มีแสงสว่างเพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืนให้ผู้สูงอายุมองเห็นได้ชัดเจน
3) พื้นเรียบเสมอกัน แบ่งพื้นที่เป็นส่วนแห้ง ส่วนเปียกปูด้วยวัสดุผิวหยาบและมีความหนืด หรือใช้แผ่นรองกันลื่น
4) ใช้โถส้วมเป็นแบบชักโครกหรือแบบนั่งราบ และติดตั้งราวจับบริเวณโถส้วมและเก้าอี้นั่งอาบน้ำ
5) มีเก้าอี้นั่งอาบน้ำติดอยู่กับที่ มีพนักพิงและที่พักแขน 6) ทำประตูห้องน้ำให้เป็นบานเลื่อนแบบกว้างเพื่อที่ผู้สูงอายุจะได้เปิดปิดหรือเข้าออกได้อย่างสะดวก

ที่มา : กองป้องกันการบาดเจ็บ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/178412/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท