Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ลูกก้าวร้าวเมื่อไม่ให้ใช้มือถือ แท๊บแล๊ต


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

09-09-2022 10:12

ปัญหาที่หลายๆ บ้านพบ เมื่อลูกเล่นมือถือ หรือแท๊บแล๊ต แล้วพอถึงเวลาที่พ่อแม่จะให้ลูกหยุดเล่น เด็กจะมีอารมณ์หงุดหงิดโมโห และอาจแสดงอารมณ์ออกทางพฤติกรรม เช่น ก้าวร้าว โวยวาย หรือพฤติกรรมที่พ่อแม่ไม่ยอมรับ

ภาพประกอบเคส

ปัญหาที่หลายๆ บ้านพบ เมื่อลูกเล่นมือถือ หรือแท๊บแล๊ต แล้วพอถึงเวลาที่พ่อแม่จะให้ลูกหยุดเล่น เด็กจะมีอารมณ์หงุดหงิดโมโห และอาจแสดงอารมณ์ออกทางพฤติกรรม เช่น ก้าวร้าว โวยวาย หรือพฤติกรรมที่พ่อแม่ไม่ยอมรับ คำแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง เมื่อลูกหลานมีพฤติกรรมดังกล่าวสามารถช่วยลูกได้คือ

  1. ยอมรับอารมณ์ความรู้สึกของลูก การสะท้อนความรู้สึกของลูกในขณะนั้น เช่น “แม่รู้ว่าหนูโกรธที่ถูกห้ามเล่น” จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ลูกรู้จักอารมณ์ของตนเองและรู้ว่าพ่อแม่เข้าใจตน ซึ่งการรับรู้อารมณ์ของตนเป็นพื้นฐานของการฝึกการจัดการอารมณ์ที่ดี

  2. สอนวิธีจัดการอารมณ์ที่พ่อแม่ยอมรับ เนื่องจากเด็กยังไม่รู้ว่าการแสดงออกทางอารมณ์แบบไหนที่พ่อแม่ยอมรับ โดย

  3. พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีของการแสดงออกทางอารมณ์ โดยไม่หงุดหงิด ดุ ว่า ลูก

  4. เมื่อลูกโกรธ สามารถบอกลูกว่า “ให้หนูหามุมสงบ เมื่ออารมณ์ดีแล้วเราค่อยมาคุยกัน”

  5. คำสั่งของพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์ นั่นคือ ถ้าถึงเวลาให้หยุดเล่น คือหยุดเล่น ไม่ว่าลูกจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา เพื่อไม่ให้เด็กเรียนรู้ในการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเพื่อให้ได้ตามต้องการ

  6. ชมเชยลูก เมื่อลูกสามารถหยุดการเล่น และควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เช่น “เก่งมากนะลูก ที่หนูเล่นตามเวลาที่กำหนดได้ หนูเป็นเด็กที่รู้จักเวลา แม่ภูมิใจในตัวลูกนะ”

  7. เมื่อเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว สิ่งที่พ่อแม่ต้องคอยมอง คือความปลอดภัยของเด็ก โดยห้ามเด็ก ทำร้ายตนเอง ทำร้ายคนอื่นและทำลายข้าวของ

  8. วิธีที่ช่วยให้อารมณ์ของเด็กไม่รุนแรง คือ ก่อนอนุญาตให้เด็กใช้มือถือ/แท๊บแล๊ต พ่อแม่ต้องกำหนดกฎในการใช้ให้ชัดเจน เช่น เวลาที่ใช้ ลักษณะของการใช้ การเตือนตนเองหรือพ่อแม่เตือนเมื่อใกล้หมดเวลาเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจก่อนจะหยุด วิธีลงโทษเมื่อใช้เกินเวลาที่กำหนดที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้ผลของการเล่นเกินเวลา เช่น งดดูทีวี หักค่าขนม หรือทำงานบ้านเพิ่ม เป็นต้น

  9. หมั่นฝึกวินัยลูกในด้านอื่นๆร่วมด้วย

ที่มา : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
https://rajanukul.go.th/iqeq/index.php?mode=know&group_id=0&id=369


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท