Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

อาชีพอิสระ เตรียมตัวเกษียณอย่างไร ให้ชีวิตอิสระได้ตามฝัน


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

09-09-2022 09:03

เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ความท้าทายที่ฟรีแลนซ์ต้องเผชิญ อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์เรียกได้ว่าเป็นอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่ เพราะมีความคล่องตัวทั้งเรื่องสถานที่และเวลาทำงาน แต่เมื่อมีข้อดีแล้วย่อมมีข้อด้อย เพราะนอกจากรายได้ที่ไม่แน่นอนแล้ว ยังมีเรื่องภาระภาษีที่ยุ่งยากซับซ้อน ตลอดจนสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล และการออมเพื่อเกษียณอายุที่จะต้องจัดการด้วยตนเอง แต่เมื่อก้าวเข้าสู่อาชีพนี้แล้ว ลองมาวางแผนการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินในวัยเกษียณกัน

ภาพประกอบเคส

เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ความท้าทายที่ฟรีแลนซ์ต้องเผชิญ อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์เรียกได้ว่าเป็นอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่ เพราะมีความคล่องตัวทั้งเรื่องสถานที่และเวลาทำงาน แต่เมื่อมีข้อดีแล้วย่อมมีข้อด้อย เพราะนอกจากรายได้ที่ไม่แน่นอนแล้ว ยังมีเรื่องภาระภาษีที่ยุ่งยากซับซ้อน ตลอดจนสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล และการออมเพื่อเกษียณอายุที่จะต้องจัดการด้วยตนเอง แต่เมื่อก้าวเข้าสู่อาชีพนี้แล้ว ลองมาวางแผนการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินในวัยเกษียณกัน

4 ขั้นตอน วางแผนออมเงินฉบับฟรีแลนซ์

1. ออมเผื่อฉุกเฉินไว้สบายใจกว่าเยอะ
ฟรีแลนซ์ควรเตรียมเงินสำรองไว้เผื่อฉุกเฉินมากเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในยามขาดรายได้ โดยเตรียมเงินสำรองสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน

2. สร้างหลักประกันพื้นฐานให้ชีวิต
หากลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือน ควรส่งเงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 39 เพื่อให้ได้รับสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง หรือหากเป็นฟรีแลนซ์มาตั้งแต่แรก ก็สามารถเลือกได้ว่าจะสมัครกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 หรือเลือกใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) หรือซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกสบายในการเข้ารับการรักษา และครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนที่สวัสดิการรัฐบาลไม่สนับสนุน รวมทั้งครอบคลุมการชดเชยรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายรายวัน

3. จัดการเงินส่วนตัวและเงินจากการทำงานให้ชัดเจน
โดยแยกเป็นอย่างน้อย 2 บัญชี คือ บัญชีส่วนตัว และบัญชีรายได้จากการทำงาน ซึ่งทำหน้าที่เสมือนบัญชีบริษัท หากต้องการเบิกเงินในบัญชีนี้จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานเท่านั้น จากนั้น ให้ทยอยแบ่งจ่ายเงินเข้าบัญชีส่วนตัวเท่า ๆ กันทุกเดือน เสมือนเป็นการให้เงินเดือนตนเอง ซึ่งควรจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือนที่จำเป็นเท่านั้น จะได้ช่วยลดการใช้จ่ายที่มากเกินไปด้วยนั่นเอง

ที่สำคัญควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ในบัญชีรายได้จากการทำงาน เพื่อเตรียมไว้ชำระภาษีเงินได้ประจำปี เพื่อไม่ให้กลายเป็นภาระทางการเงินตามมา

4. วางแผนออมเพื่อเกษียณอย่างจริงจัง
ควรเตรียมแผนการออมเพื่อเกษียณด้วยตนเองตั้งแต่แรกที่เริ่มเข้าสู่วงการฟรีแลนซ์ และต้องเริ่มวางแผนให้เร็วที่สุด ดังนี้

  • ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคม โดยสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 เพื่อให้มีสิทธิได้รับเงินบำนาญหรือเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
  • สมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งรัฐบาลจะช่วยสมทบเงินเพิ่มเติมให้ส่วนหนึ่ง เมื่อเราอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ก็จะได้รับเงินคืนเป็นรายเดือน
  • ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ที่นอกจากจะเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณแล้ว ยังสามารถนำยอดเงินลงทุนมาหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย
  • ออมในประกันชีวิตแบบบำนาญ ซึ่งจะทยอยจ่ายเงินคืนในช่วงหลังเกษียณ (ตามอายุที่เรากำหนดเองได้) และสามารถนำเบี้ยประกันที่ชำระระหว่างปีมาหักลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/97-tsi-how-to-plan-for-a-carefree-retirement-as-a-freelancer


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท