Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

รับมือโรคตาแดงในหน้าฝน


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

31-08-2022 13:16

“โรคตาแดง” เป็นโรคระบาดทางตาที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝน สามารถติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็ว สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ คือ เชื้อไวรัส เชื้อปรสิต และเชื้อแบคทีเรีย เชื้อโรคสามารถอยู่ในสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่น น้ำตา ขี้ตา และติดต่อไปยังผู้อื่นได้โดยตรงทางการสัมผัส นำเชื้อเข้าสู่ดวงตาโดยตรง

ภาพประกอบเคส

“โรคตาแดง” เป็นโรคระบาดทางตาที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝน สามารถติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็ว สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ คือ เชื้อไวรัส เชื้อปรสิต และเชื้อแบคทีเรีย เชื้อโรคสามารถอยู่ในสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่น น้ำตา ขี้ตา และติดต่อไปยังผู้อื่นได้โดยตรงทางการสัมผัส นำเชื้อเข้าสู่ดวงตาโดยตรง

อาการ

 • ตาแดง เคืองตา น้ำตาไหล ตาบวม มีขี้ตา
 • เป็นหลังรับเชื้อใน 1-2 วัน
 • อาการคงอยู่ได้นาน 1-2 สัปดาห์

การติดต่อ

 • การสัมผัสหรือใช้ของร่วมกันในครัวเรือนที่มีผู้ป่วย เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน
 • การสัมผัสพื้นผิวในที่สาธารณะที่มีเชื้อโรคจากผู้ป่วย เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มลิฟต์ เบาะที่นั่ง
 • การสัมผัสเชื้อโรคจากแหล่งน้ำ ฝุ่น โคลนในธรรมชาติ

การรักษา

 • การให้ยาปฏิชีวนะชนิดหยอดและป้าย เพื่อต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อปรสิต
 • หากเป็นจากเชื้อไวรัสไม่มียารักษาโดยเฉพาะ อาจใช้ยาปฏิชีวนะหยอด เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำเติมจากแบคทีเรีย
 • สวมแว่นกันแดดหากมีอาการเคืองตา แพ้แสง
 • ไม่ปิดตา และไม่ต้องล้างตา
 • หากอาการไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษา

การป้องกันการติดเชื้อ

 • ควรล้างมือบ่อย ๆ และระวังไม่ใช้มือสัมผัสรอบดวงตา หรือขยี้ตา

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3AQUx7s


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท