Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ทำความสะอาด ‘บ้าน-ที่ทำงาน’ ปลอดฝุ่น ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

31-08-2022 12:58

ฝุ่น หากเราหรือผู้ป่วยได้สัมผัสอาจมีอาการระคายคอ ไอมีเสมหะบ่อยขึ้น และมีน้ำมูกมากขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นการป้องกันตนเองจากโควิด-19 ควรใส่ใจทำความสะอาดบ้าน และสถานที่ทำงานตามหลักสุขาภิบาล เพื่อลดฝุ่นและแหล่งสะสมเชื้อโรคที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ

ภาพประกอบเคส

ฝุ่น หากเราหรือผู้ป่วยได้สัมผัสอาจมีอาการระคายคอ ไอมีเสมหะบ่อยขึ้น และมีน้ำมูกมากขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นการป้องกันตนเองจากโควิด-19 ควรใส่ใจทำความสะอาดบ้าน และสถานที่ทำงานตามหลักสุขาภิบาล เพื่อลดฝุ่นและแหล่งสะสมเชื้อโรคที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ

ช่วยกันลดฝุ่นได้ง่าย ๆ ดังนี้

1) คัดแยกสิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือไม่ใช้แล้วออกไป เพราะจะเป็นแหล่งสะสมฝุ่น เช่น อุปกรณ์ที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ หนังสือพิมพ์เก่า นิตยสาร วารสาร เป็นต้น โดยเฉพาะห้องที่อยู่เป็นประจำ ควรมีเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของให้น้อยชิ้นที่สุด เพื่อจะได้ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง

2) เช็ดถูบริเวณที่มีฝุ่น และพื้นห้องด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำผสมสบู่หรือผงซักฟอก และฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งวิธีเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

  • วิธีที่ 1 ผสมโซเดียมไฮโปคลอไรท์กับน้ำให้ได้ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์
  • วิธีที่ 2 ผสมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับน้ำให้ได้ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นให้ใช้ผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อที่เตรียมไว้เช็ดตามจุดสัมผัสร่วม ซอกมุม รวมถึงพื้นห้อง โดยถูสองรอบ จากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง และไม่ถูซ้ำกลับทางเดิม รวมทั้งล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ แผ่นกรองอากาศหรือหน้ากากเครื่องปรับอากาศและมุ้งลวด ให้สะอาดอยู่เสมอ สำหรับเครื่องนอน ควรซักทำความสะอาดผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าม่านภายในห้องเป็นประจำด้วย

3) ควรสร้างสุขนิสัยในการทำความสะอาดบ้าน และสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการปลูกต้นไม้ที่มีลักษณะใบเรียวเล็ก ชื้น หยาบ มีขน หรือผิวใบเหนียว เพื่อช่วยดักฝุ่น เช่น ทองอุไร ตะขบ จามจุรี โมก สนฉัตร เป็นต้น หรือการทำละอองน้ำฝอย เพื่อช่วยลดฝุ่นที่ลอยจากพื้น

4) ลดหรือเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเพิ่ม เช่น การจุดธูป-เทียน การเผาขยะ การจุดเตาถ่าน และการสูบบุหรี่ รวมทั้งควรตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ก่อให้เกิดควันดำ เป็นต้น นอกจากนี้ ขณะทำความสะอาดควรสวมถุงมือ หน้ากากปิดจมูกและปากทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสูดฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/178013


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท