Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ช่วงหน้าฝน


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

31-08-2022 11:51

ในฤดูฝนช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย สลับระหว่างร้อน ฝน หนาว อยู่เป็นประจำ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคได้หลายชนิด อาทิ โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ โรคทางตา โรคตาแดงที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา หรือถ้าเดินลุยน้ำท่วมขัง อาจเป็นโรคน้ำกัดเท้าและโรคฉี่หนูได้ โดยเฉพาะพระสงฆ์สูงอายุ

ภาพประกอบเคส

ในฤดูฝนช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย สลับระหว่างร้อน ฝน หนาว อยู่เป็นประจำ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคได้หลายชนิด อาทิ โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ โรคทางตา โรคตาแดงที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา หรือถ้าเดินลุยน้ำท่วมขัง อาจเป็นโรคน้ำกัดเท้าและโรคฉี่หนูได้ โดยเฉพาะพระสงฆ์สูงอายุ

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการโดนฝน ทางกรมการแพทย์จึงได้ขอถวายคำแนะนำในการดูแลตนเองของพระสงฆ์เพื่อป้องกันโรคที่มากับหน้าฝน ดังนี้

  • ให้พระคุณเจ้านำร่มไปด้วยระหว่างที่ออกบิณฑบาต
  • ระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงพื้นที่มีน้ำท่วมขัง
  • ฉันอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
  • ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
  • หากรู้สึกมีไข้แนะนำให้พบแพทย์ทันที

นอกจากนี้ขอกราบอาราธนาพระสงฆ์เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ที่โรงพยาบาลสงฆ์

ที่มา : โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/177983/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท