Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

7 เคล็ดลับช่วยให้สมองดีสุขภาพแข็งแรง


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

31-08-2022 11:47

ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบของสังคมเมือง และความเครียดสะสมจากการทำงาน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแลตนเอง โดยเฉพาะการเลือกกินอาหาร เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน มีสุขภาพ มี่แข็งแรง และป้องกันภาวะสมองเสื่อม

ภาพประกอบเคส

ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบของสังคมเมือง และความเครียดสะสมจากการทำงาน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแลตนเอง โดยเฉพาะการเลือกกินอาหาร เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน มีสุขภาพ มี่แข็งแรง และป้องกันภาวะสมองเสื่อม

7 เคล็ดลับช่วยให้สมองดีสุขภาพแข็งแรง ได้แก่

  1. กินผักให้มาก กินผลไม้เป็นประจำ
  2. กินธัญพืชไม่ขัดสี ถั่วเปลือกแข็งและถั่วเมล็ดแห้งต่าง ๆ
  3. กินโปรตีนจาก ปลา ไข่ นม เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน
  4. ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม เลี่ยงอาหารแปรรูป
  5. ศึกษาข้อมูลโภชนาการก่อนซื้อทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้กินอาหารมากเกินปริมาณที่กำหนดได้รับพลังงานจากน้ำตาลและไขมันสูงเกินไป ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  6. ดูแลสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงสถานที่มลภาวะสูง
  7. มีกิจกรรมทางกายออกกำลังกายเป็นประจำ ผ่อนคลายความเครียดและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้แก่ก่อนวัย และส่งผลดีต่อสมองด้วย

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/178049


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท