Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

3 สัญญาณเตือนเสี่ยงไตพัง


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

31-08-2022 11:42

3 สัญญาณเตือนเสี่ยงไตพัง

ภาพประกอบเคส

1. บวมตามเนื้อตามตัว
คนไข้ที่เป็นโรคไต มักจะมีอาการบวมทั้งตัว ไม่ว่าจะเป็นที่หน้า แขน ขา เพราะไตเป็นอวัยวะที่ขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกาย เมื่อไตทำงานไม่เป็นปกติ ก็จะส่งผลให้น้ำส่วนเกินสะสมอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

2. ความดันโลหิตสูง แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
- กรณีที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนและแพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งมีอาการอื่น ๆ เช่น อาการบวม
- กรณีที่มีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำ แต่ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยที่ทำให้ไตเสื่อม

3. ปัสสาวะผิดปกติ
เมื่อไตทำงานผิดปกติ อาจมีอาการของปัสสาวะเป็นเลือด เป็นฟอง ปัสสาวะได้น้อย จนทำให้มีร่างกายบวมน้ำเพราะไม่สามารถขับน้ำขับเกลือออกมาได้

ผู้ป่วยโรคไตส่วนใหญ่จะไม่มีอาการปวดหลัง หรือปวดเอว มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จะมีอาการ เช่น ผู้ป่วยที่มีนิ่วในไต และผู้ป่วยที่มีไตอักเสบ ทั้งนี้หากเช็คแล้วใครมีอาการดังกล่าว ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยให้แน่ใจ ว่ากำลังเสี่ยงไตพังหรือไม่

ที่มา : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3Q4YWbm


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท