Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

อาการร้อนวูบวาบในวัยทอง จัดการอย่างไร


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

31-08-2022 09:18

อาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออกมาก โดยเฉพาะตอนกลางคืน นับเป็นอาการจำเพาะที่สุดของอาการที่สัมพันธ์กับวัยหมดระดู พบมากในระยะ 1-2 ปีแรกหลังหมดระดู ส่วนใหญ่อาการจะหายไปได้เอง อาการร้อนมักเริ่มที่หน้า คอ ศีรษะหรือหน้าอก และมีอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น บางรายจะมีอาการใจสั่นร่วมด้วย

ภาพประกอบเคส

อาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออกมาก โดยเฉพาะตอนกลางคืน นับเป็นอาการจำเพาะที่สุดของอาการที่สัมพันธ์กับวัยหมดระดู พบมากในระยะ 1-2 ปีแรกหลังหมดระดู ส่วนใหญ่อาการจะหายไปได้เอง อาการร้อนมักเริ่มที่หน้า คอ ศีรษะหรือหน้าอก และมีอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น บางรายจะมีอาการใจสั่นร่วมด้วย

การรักษาแบบใช้ยา

  • ฮอร์โมนทดแทนเป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดแต่อาจเพิ่มความเสี่ยงในสตรีบางราย ดังนั้นควรอยู่กายใต้การดูแลของแพทย์
  • การใช้ยาที่ไม่ใช่ฮอร์โมนเฉพาะในรายที่มีข้อห้ามของฮอร์โมน หรือไม่ต้องการใช้ฮอร์โมนทดแทน การทำใจให้ผ่อนคลาย
  • การรักษาแบบไม่ใช้ยา
  • อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบอากาศไม่ร้อน
  • งดเครื่องดื่มหรืออาหารที่อาจกระตุ้นอาการ เช่น อาหารรสจัด
  • ทำความเข้าใจว่าเป็นกระบวนการที่สมองไม่ชันกับการลดลงของฮอร์โมนบางรายอาการหายเองได้
  • หากมีอาการรบกวนการนอน หรือรบกวนชีวิตประจำวัน แนะนำพบแพทย์ผู้เขียวชาญ

ผู้หญิงที่เริ่มเข้าสู่วัยทองจะเริ่มมีอาการร้อนวูบวาบ ซึ่งอาการมากน้อยต่างกันในแต่ละบุคคลหากเป็นจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันควรปรึกษาแพทย์

ที่มา : ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3AwcIhl


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท