Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ทำความรู้จักโรคหลงลืมชั่วคราว


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

31-08-2022 09:14

โรคหลงลืมชั่วคราว (Transient Global Amnesia, TGA) คือ โรคที่ทำให้เกิดการสูญเสียความทรงจำ อย่างเฉียบพลันโดยความจำที่สูญเสียนั้น เป็นความจำ เกี่ยวกับ เวลา สถานที่ และรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่าความจำชนิด Episodic memory

ภาพประกอบเคส

โรคหลงลืมชั่วคราว (Transient Global Amnesia, TGA) คือ โรคที่ทำให้เกิดการสูญเสียความทรงจำ อย่างเฉียบพลันโดยความจำที่สูญเสียนั้น เป็นความจำ เกี่ยวกับ เวลา สถานที่ และรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่าความจำชนิด Episodic memory

ขณะเกิดอาการนั้นผู้ป่วยมักมีลักษณะ กังวล รู้สึกงงว่าเกิดอะไรขึ้นและมักมีอาการถามซ้ำว่า เกิดเหตุการณ์นี้ ได้อย่างไร เกิดขึ้นเมื่อไร มาที่นี่ได้อย่างไร แต่ผู้ป่วยจะยังรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้และความจำชนิดอื่น ๆ ยังปกติ โดยการสูญเสียความจำจากโรคนี้จะเป็นอาการชั่วคราว ซึ่งมักจะหายได้เองภายใน 24 ชั่วโมง โดยความจำที่เสียไปจะค่อย ๆ คืนกลับมา

โรคหลงลืมชั่วคราวนั้นปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุ แต่พบว่า ผู้ที่เป็นโรคมักมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่าง เช่น

  • อายุ 50 – 80 ปี
  • เป็นโรคไมเกรน
  • เป็นโรคหัวใจ
  • ออกกำลังกายอย่างหนัก
  • มีความเครียดรุนแรง

อย่างไรก็ตาม อาการของโรคหลงลืมชั่วคราวนั้น ต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากมีโรคที่ให้อาการคล้ายกันได้ เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบชั่วคราว (Transient Ischemic Attack, TIA) โรคลมชัก โรคไมเกรน การได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะ หรือโรคทางจิตเวช ซึ่งโรคดังกล่าวต้องการการดูแลรักษาที่ต่างกันไป และอาจจะไม่หายเอง ดังนั้น หากเกิดอาการหลงลืมอย่างเฉียบพลัน ควรพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง

ที่มา : หน่วยประสาทวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3R22ZX1


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท