Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ปวดไหล่เรื้อรังเกิดจากอะไรได้บ้าง


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

31-08-2022 08:50

อาการปวดไหล่ต่อเนื่องกันนานมากกว่า 6 สัปดาห์ ถือว่าเป็นอาการปวดไหล่เรื้อรัง ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ

ภาพประกอบเคส

อาการปวดไหล่ต่อเนื่องกันนานมากกว่า 6 สัปดาห์ ถือว่าเป็นอาการปวดไหล่เรื้อรัง ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

  • บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
  • ใช้ข้อไหล่ไม่เหมาะสม
  • การเสื่อมของกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
  • ติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อวัณโรค
  • โรครูมาตอยด์
  • เส้นเอ็นอักเสบมีแคลเซียมเกาะ
  • ข้อไหล่ติดแข็ง
  • ถุงน้ำข้อไหล่อักเสบ
  • มีการอักเสบของอวัยวะใกล้เคียง เช่น กระดูกคอ กล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ข้อแนะนำ
หากมีอาการปวดไหล่เรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุต่อเนื่องเป็นเวลานาน ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด

ที่มา : ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3CD46bj


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท