Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ปัญหาสุขภาพจิตที่บุคคลข้ามเพศมักต้องเผชิญ


หมวดหมู่หลัก: LGBTQ

หมวดหมู่ย่อย: สุขภาพใจ

31-08-2022 08:41

ปัญหาสุขภาพจิตที่บุคคลข้ามเพศต้องเผชิญ อาจเกิดจากการตีตราทางสังคม การจำกัดการเข้าทำงาน หรือการเข้าถึงบริการบางอย่าง การพูดล้อเลียน การเลือกปฏิบัติ หรือความคาดหวังจากคนรอบข้าง รวมทั้งคนในครอบครัว

ภาพประกอบเคส

ปัญหาสุขภาพจิตที่บุคคลข้ามเพศต้องเผชิญ อาจเกิดจากการตีตราทางสังคม การจำกัดการเข้าทำงาน หรือการเข้าถึงบริการบางอย่าง การพูดล้อเลียน การเลือกปฏิบัติ หรือความคาดหวังจากคนรอบข้าง รวมทั้งคนในครอบครัว

ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่พบบ่อยในบุคคลข้ามเพศ ได้แก่

1. ภาวะซึมเศร้า เช่น อารมณ์เศร้า เบื่อ
ความสนใจในสิ่งที่เคยชอบลดน้อยลง อาจรุนแรงถึงขั้นเกิดความคิดอยากฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตัวเอง โดยพบว่าบุคคลข้ามเพศที่สูงอายุ มักมีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นและมีความเคารพตนเองต่ำ และอาจพบภาวะซึมเศร้าสูงมากขึ้น

2. ภาวะวิตกกังวล ความกลัว วิตก
บุคคลข้ามเพศจะมีความวิตกกังวล ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มากกว่าปกติ จนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ปัญหาการนอนหลับอารมณ์หงุดหงิดง่าย

ปัจจุบันการเข้าปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องน่าอายอีกต่อไป หากบุคคลข้ามเพศสังเกตอาการแล้วพบว่าตนเองเสี่ยงที่จะเข้าข่ายปัญหาสุขภาพจิตดังกล่าว ควรพบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหรือจิตแพทย์เพื่อประเมินอาการและรับการดูแลต่อไป

ที่มา : ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3QYVGzt


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท