Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ภาวะขากระตุกขณะหลับ


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

26-08-2022 11:56

ภาวะขากระตุกขณะหลับ ส่งผลต่อคุณภาพการนอน ทำให้หลับได้ไม่สนิทผู้ป่วยอาจตื่นระหว่างคืนหลายครั้งและอาจทำให้ง่วงได้ในตอนกลางวัน โรคนี้สามารถพบได้ในทุกเพศ ทุกวัย แต่โดยมากจะพบในผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่50-65 ปี และอาจพบในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ โดยจะพบอาการรุนแรงในช่วงสองไตรมาสหลัง

ภาพประกอบเคส

ภาวะขากระตุกขณะหลับ ส่งผลต่อคุณภาพการนอน ทำให้หลับได้ไม่สนิทผู้ป่วยอาจตื่นระหว่างคืนหลายครั้งและอาจทำให้ง่วงได้ในตอนกลางวัน โรคนี้สามารถพบได้ในทุกเพศ ทุกวัย แต่โดยมากจะพบในผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่50-65 ปี และอาจพบในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ โดยจะพบอาการรุนแรงในช่วงสองไตรมาสหลัง

อาการ

  • มักพบอาการกระตุกหรือมีการขยับที่ขา เข่า หรือ สะโพก แต่ก็สามารถเกิดขึ้นกับอวัยวะอื่น ๆ ได้
  • การกระตุกหรือการขยับนี้มักจะเกิดเป็นจังหวะ โดยทั่วไปอาจเกิดทุก 20-40 วินาที
  • ตัวผู้ป่วยเองอาจไม่รู้ตัวว่ามีอาการเหล่านี้แต่การกระตุก หรือการขยับขาอาจสร้างความรบกวนให้แก่คู่นอน
  • ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งคืนแรกของ
  • การนอนหลับความผิดปกตินี้อาจพบร่วมกับกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless Legs Syndrome)

สาเหตุ
โรคนี้อาจไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด แต่มีความเกี่ยวข้องกับโรคอื่น ๆ เช่น โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โรคไต โรคกล้ามเนื้อผิดปกติหรือการขาดสารอาหารบางชนิด หรือ โรคอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับ โดยการวินิจฉัยโรคนี้ต้องใช้การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)

การรักษา
รักษาตามโรคที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นและใช้ยาในกลุ่ม gabapentin หรือ dopamine agonists

ที่มา : ศูนย์นิทราเวช ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สภากาชาดไทย https://bit.ly/3T4K5jG


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท