Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ลูกนอนกรน ปกติหรือต้องรักษา


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

26-08-2022 11:06

เสียงกรน คือเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของทางเดินหายใจในขณะนอนหลับ ซึ่งในทางการแพทย์ การกรน อาจมีความสัมพันธ์กับความผิดปกติอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่า ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ จากการอุดกั้น ส่งผลให้ระดับออกชิเจนในร่างกายต่ำเป็นพัก ๆ ทำให้ตื่นบ่อย นอนพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ หากเกิดขึ้นในเด็กอาจส่งผลต่อสุขภาพ อารมณ์และพฤติกรรม การเรียนรู้การเจริญเติบโต และอาจมีผลทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ

ภาพประกอบเคส

เสียงกรน คือเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของทางเดินหายใจในขณะนอนหลับ ซึ่งในทางการแพทย์ การกรน อาจมีความสัมพันธ์กับความผิดปกติอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่า ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ จากการอุดกั้น ส่งผลให้ระดับออกชิเจนในร่างกายต่ำเป็นพัก ๆ ทำให้ตื่นบ่อย นอนพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ หากเกิดขึ้นในเด็กอาจส่งผลต่อสุขภาพ อารมณ์และพฤติกรรม การเรียนรู้การเจริญเติบโต และอาจมีผลทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ

วิธีการสังเกตว่าลูกอาจมีภาวะหยุดหายใจจากการอุดกั้นหรือไม่

  • ซนมาก ไม่ตั้งใจเรียน สมาธิสั้น มีปัญหาการเรียนและพฤติกรรม
  • นอนกระสับกระส่าย นอนดิ้น มีเหงื่ออกมากขณะนอนหลับ
  • ปัสสาวะ รดที่นอนบ่อย ๆ
  • หายใจทางปากตลอดเวลา
  • กรนเสียงดังและกรนเป็นประจำ
  • กรนแล้วหยุดหายใจเป็นพัก ๆ หรือหายใจเฮือก หรือสะดุ้งตื่นบ่อย ๆ

หากมีอาการเหล่านี้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรพาเด็กมาพบแพทย์ เพื่อหาสาเหตุและรักษา เพราะโดยมากกรนในเด็กสามารถรักษาได้ผลการรักษาค่อนข้างดี อย่าปล่อยให้เป็นภัยเรื้อรังต่อลูกน้อย

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3pSUmCp


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท