Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เลี้ยงลูกด้วยการสื่อสารพลังบวก


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

26-08-2022 10:52

การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก เด็กโต ผู้ใหญ่ หากเผลอใช้การสื่อสารพลังลบ ซึ่งเป็นการใช้สมองส่วนอารมณ์ ไม่ได้ใช้สมองส่วนคิดชั้นสูง อาจทำให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในบ้าน ซึ่งความสัมพันธ์ภายในครอบครัวควรเป็นการ “จับถูก” มากกว่า “จับผิด”

ภาพประกอบเคส

การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก เด็กโต ผู้ใหญ่ หากเผลอใช้การสื่อสารพลังลบ ซึ่งเป็นการใช้สมองส่วนอารมณ์ ไม่ได้ใช้สมองส่วนคิดชั้นสูง อาจทำให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในบ้าน ซึ่งความสัมพันธ์ภายในครอบครัวควรเป็นการ “จับถูก” มากกว่า “จับผิด”

เทคนิคการสื่อสารพลังบวกในครอบครัวที่มีลูกปฐมวัย ในวัยนี้จะต้องการความเชื่อใจจากพ่อแม่ ความมั่นคงปลอดภัย หรือฐานที่มั่นทางใจจากที่บ้าน ก่อนที่เขาจะสามารถเชื่อใจตัวเองได้ แล้วก็ออกไปเชื่อใจผู้อื่นได้ โดยมีเทคนิคการสื่อสาร 3 ระดับ คือ

  1. ฟัง
  2. ฟังแล้วสะท้อนความรู้สึกดี ไม่ดูถูก ไม่ประชดประชัน
  3. ฟังแล้วตั้งคำถามปลายเปิด จะช่วยปลดล็อกปัญหาของเด็กวัยรุ่น

และอีกเทคนิคที่สำคัญ คือ “เมื่อไหร่ปลอบ เมื่อไหร่สอน” โดยหลักการดังกล่าวมักจะมี 2 สิ่งเกิดขึ้นเสมอ คือ

  1. อารมณ์ (ของลูก ของนักเรียน ของคนที่เราพูดด้วย)
  2. เนื้อหาของสถานการณ์ ว่าด้วยเรื่องถูกผิด ควรไม่ควร ด้วยการ “ปลอบก่อน สอนทีหลัง” เข้าใจว่าเขาอยู่ในอารมณ์ไหน แล้วเขากำลังแสดงพฤติกรรมอะไร ตั้งเป้าหมาย ซึ่งไม่ใช่การสปอยล์ หรือจะทำให้เด็กเหลิง คุณพ่อคุณแม่ต้องดูจังหวะที่เหมาะสมด้วย

ทุกคนอยากได้ยินได้ฟังอะไรที่ถูกหูถูกใจ แต่ปัญหาคือ คนมักสื่อสารไปในทางลบ ดังนั้น การมีการสื่อสารพลังบวกเป็นเป้าหมาย โดยเรียนรู้ ฝึกฝน รู้เนื้อรู้ตัว มีสติ จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว

ที่มา : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
https://moralcenter.or.th/en/9-demo-news/748-news-14-12-64-1.html


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท