Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

6 ขั้นตอน รับมือเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

26-08-2022 10:40

การล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก ข่าวที่มีการนำเสนอผ่านสื่ออยู่บ่อยครั้ง ทั้งที่เรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กคนไหนเลย และถ้าวันหนึ่งเราได้พบเห็น หรืออยู่ในเหตุการณ์ที่เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ เราจะมีวิธีการรับมือหรือจัดการกับปัญหานั้นได้อย่างไร ไปดูกันค่ะ การรับมือเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ภาพประกอบเคส

การล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก ข่าวที่มีการนำเสนอผ่านสื่ออยู่บ่อยครั้ง ทั้งที่เรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กคนไหนเลย และถ้าวันหนึ่งเราได้พบเห็น หรืออยู่ในเหตุการณ์ที่เด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ เราจะมีวิธีการรับมือหรือจัดการกับปัญหานั้นได้อย่างไร ไปดูกันค่ะ การรับมือเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ

  1. ตั้งสติ การตั้งสติโดยไม่แสดงอาการตกใจ โกรธ เสียใจ จะทำให้เด็กอยากเล่าเหตุการณ์ และเกิดความมั่นใจว่าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้ และต้องดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่เด็กด้วย ในทางกลับกันหากแสดงท่าทีตกใจ โกรธ อาจจะทำให้เด็กกลัวที่จะได้รับความเดือดร้อน และไม่มั่นใจว่าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้
  2. รับฟัง ไม่ขัดหรือโต้แย้งเด็ก เมื่อเด็กแสดงท่าทีอยากเล่าเรื่องราวที่รู้สึกหรือเป็นปัญหา ให้รับฟังและไม่ไม่ควรผัดผ่อน จะทำให้เด็กเกิดความเชื่อใจว่าเราสามารถช่วยเหลือได้
  3. ถามหาผู้กระทำ ถ้าเด็กไม่พร้อมที่จะบอกว่าผู้กระทำเป็นใคร ให้ใช้วิธีการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เด็กจะถูกกระทำ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้กระทำ หรือความสัมพันธ์ของผู้กระทำกับเด็กเท่าที่จะจำได้ โดยหลีกเลี่ยงการคาดคั้นข้อมูลจากเด็ก
  4. เก็บหลักฐาน รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้าที่เด็กใส่ขณะถูกล่วงละเมิดทางเพศ ขนเพชร ก้นบุหรี่ ถุงยางอนามัย ภาพถ่ายร่องการถูกกระทำ หรืออื่น ๆ ที่ผู้กระทำผิดทิ้งไว้เป็นหลักฐาน และห้ามชำระร่างกายเด็กก่อนตรวจรักษาเป็นอันขาด เพราะจะทำให้ไม่พบร่องรอยที่จะเป็นหลักฐานในการเอาผิดผู้กระทำ
  5. ขอความช่วยเหลือ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ เช่น สายด่วน 191 หรือ สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 โดยบอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้กระทำ เวลาที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ หรือข้อมูล อื่น ๆ เท่าที่ทราบ
  6. ตรวจรักษา หากเด็กถูกกระทำมาเป็นเวลาหลายวัน ควรนำเด็กไปตรวจรักษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อและตรวจสอบการตั้งครรภ์

ที่มา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/sexual-harassment


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท