Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

สาเหตุหลักของภาวะเวียนศีรษะในผู้สูงอายุ


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

26-08-2022 10:33

โรคที่เป็นสาเหตุหลักของภาวะเวียนศีรษะในผู้สูงอายุ คือ โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน ความแตกต่างของภาวะเวียนศีรษะโดยทั่วไป กับโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนภาวะเวียนศีรษะโดยทั่วไปผู้สูงอายุจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อล้มตัวลงนอน แต่โรคตะกอนหินปูนชั้นในเคลื่อนนั้นเมื่อมีการขยับตำแหน่งของศีรษะ

ภาพประกอบเคส

โรคที่เป็นสาเหตุหลักของภาวะเวียนศีรษะในผู้สูงอายุ คือ โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน ความแตกต่างของภาวะเวียนศีรษะโดยทั่วไป กับโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนภาวะเวียนศีรษะโดยทั่วไปผู้สูงอายุจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อล้มตัวลงนอน แต่โรคตะกอนหินปูนชั้นในเคลื่อนนั้นเมื่อมีการขยับตำแหน่งของศีรษะ เช่น เมื่อผู้สูงอายุขยับศีรษะไปทางด้านซ้าย-ขวา จะล้มตัวลงนอนหรือกำลังจะลุกจากเตียงนอนจะทำให้มีอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุนเพิ่มมากขึ้นและไม่สามารถล้มตัวลงนอนลงไปจนสุดได้

โรคตะกอนในหูชั้นในเคลื่อน มีสาเหตุ ดังนี้

  • ความเสื่อมของหู ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ตะกอนหินปูนจากเดิม ที่อยู่ในตำแหน่งดี เกิดการหลวม ที่อยู่ในตำแหน่งดี เกิดการหลวม
  • ศีรษะกระแทก หรือได้รับการกระทบกระเทือน ที่บริเวณหู หรือศีรษะ

การรักษาที่ถูกต้อง จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู จะช่วยให้ผู้สูงอายุหายขาดจากภาวะนี้ได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบาดเจ็บร้ายแรงจากการพลัดตกหกล้ม

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3wjYAGD


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท