Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ตัดเล็บให้ผู้สูงวัย สร้างสุขอนามัยทีดี


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

26-08-2022 10:24

เล็บของผู้สูงอายุมักจะหักง่าย บางรายเล็บแข็งและหนาขึ้น สีของเล็บจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมากขึ้น และมุมที่โคนเล็บกว้างขึ้น อาจทำให้เล็บขบกับเนื้อเกิดอักเสบเป็นหนองได้ การตัดเล็บให้ผู้สูงอายุจึงต้องระมัดระวังมากเพราะอาจทำให้เกิดแผลเลือดออกและติดเชื้อได้ลูกหลานจึงต้องใสใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ

ภาพประกอบเคส

เล็บของผู้สูงอายุมักจะหักง่าย บางรายเล็บแข็งและหนาขึ้น สีของเล็บจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมากขึ้น และมุมที่โคนเล็บกว้างขึ้น อาจทำให้เล็บขบกับเนื้อเกิดอักเสบเป็นหนองได้ การตัดเล็บให้ผู้สูงอายุจึงต้องระมัดระวังมากเพราะอาจทำให้เกิดแผลเลือดออกและติดเชื้อได้ลูกหลานจึงต้องใสใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ

วิธีการดูแลเล็บมือเล็บเท้าผู้สูงอายุให้สะอาด

  • ตัดเล็บมือและเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ โดยตัดเล็บมือสัปดาห์ละครั้ง ตัดเล็บเท้า 2-3 สัปดาห์ต่อครั้ง
  • ผู้สูงอายุที่เล็บแข็งและหนาให้แช่น้ำอุ่นสักครู่แล้วจึงตัดเล็บ ถ้าผิวหนังรอบๆ เล็บฉีกขาดให้ตัดออก
  • ตัดเล็บให้เกินเนื้อออกมาเล็กน้อย ไม่ควรตัดเล็บติดขอบเนื้อมากเกินไปจะทำให้เจ็บบริเวณปลายนิ้ว
  • ถ้าเล็บมือและเท้าแห้งให้ใช้ครีมหรือน้ำมันทาจะทำให้ผิวหนังรอบเล็บนุ่ม ช่วยป้องกันเล็บฉีกขาดได้
  • สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องดูแลเล็บมือและเล็บเท้ามากเป็นพิเศษ เพราะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://multimedia.anamai.moph.go.th/help-knowledgs/grandmother


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท