Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

9 สัญญาณเตือนโรคเบาหวาน


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

20-08-2022 13:27

โรคเบาหวาน คือความผิดปกติที่ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้ตามปกติ ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง โดยสัญญาณเตือนที่บอกว่าเรามีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

ภาพประกอบเคส

โรคเบาหวาน คือความผิดปกติที่ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้ตามปกติ ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง โดยสัญญาณเตือนที่บอกว่าเรามีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ได้แก่

  1. ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ
  2. คอแห้ง กระหายน้ำบ่อย
  3. หิวบ่อย กินจุกว่าเดิม
  4. น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
  5. เป็นแผล แต่หายช้ากว่าปกติ
  6. อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
  7. มีอาการตาพล่ามัว มองไม่ชัด เป็นช่วง ๆ
  8. ผิวหนังแห้งและคัน
  9. รู้สึกชาบริเวณปลายนิ้วมือ นิ้วเท้า

เราสามารถดูแลรักษาโรคเบาหวานเบื้องต้นได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ลดหวาน ลดแป้ง และเพิ่มการบริโภคอาหารที่มีกากใยมากขึ้น รวมถึงพยายามควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ รวมถึงลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่

ที่มา : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
https://bit.ly/3CmLHj5


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท