Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ทำอย่างไรเมื่อประสบเหตุรถตกน้ำ


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

20-08-2022 11:17

อุบัติเหตุรถตกแม่น้ำ ลำคลอง เกิดขึ้นให้ได้พบเห็นอยู่บ่อยๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียและเพื่อเป็นการให้ความรู้กรณีประชาชนขับรถตกน้ำ

ภาพประกอบเคส

อุบัติเหตุรถตกแม่น้ำ ลำคลอง เกิดขึ้นให้ได้พบเห็นอยู่บ่อยๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียและเพื่อเป็นการให้ความรู้กรณีประชาชนขับรถตกน้ำ กรมขนส่งทางบกได้ให้ข้อแนะนำ วิธีแก้ไขเบื้องต้นเพื่อรักษาชีวิตตนเองไว้ดังนี้

ผู้ขับขี่ที่ประสบเหตุรถตกน้ำโดนแรงดันของน้ำที่อยู่นอกตัวรถจะทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้ทันท่วงที ซึ่งหากแก้ไขไม่ถูกวิธีอาจขาดอากาศหายใจและอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ขับรถตกน้ำทำอย่างไร

  1. ตั้งสติในการควบคุมรถ เพราะเมื่อรถตกน้ำจะไม่จมลงทันที แต่จะค่อยๆจมลงทีละน้อย
  2. ปลดเข็มขัดนิรภัยออกจากตัว ไขกระจกด้านข้างทั้ง 2 ด้านทีละน้อย ให้น้ำเข้าไปในรถจนถึงระดับคอเพื่อลดแรงดัน
  3. ใช้แรงทั้งหมดที่มีผลักดันประตูออกโดยเร็ว และ รีบออกจากรถโดยทันที

รถกระจกไฟฟ้าเมื่อตกน้ำต้องทำอย่างไร

  1. รถยนต์กระจกไฟฟ้าเมื่อตกน้ำใหม่ๆ ต้องรีบกดปุ่มเปิดกระจกให้น้ำเข้ามาถึงระดับคอ
  2. หากเปิดไม่ได้ ให้หาอุปกรณ์ทุบกระจกทั้ง 2 ด้าน เพื่อปรับแรงดันน้ำภายในและภายนอกรถให้เท่ากัน เพื่อเปิดประตูรถออก และ รีบออกจากตัวรถทันที
  3. ห้ามทุบกระจกด้านหน้ารถเด็ดขาด เพราะแรงดันน้ำจะพุ่งเข้าหาตัวคนขับ ดันเศษกระจกใส่ผู้ขับขี่จนอาจได้รับบาดเจ็บได้

ที่มา : กรมขนส่งทางบก
https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=246


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท