Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

สาเหตุที่ทำให้ลูกเป็นโรคไม่รู้จักความลำบาก


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

20-08-2022 10:47

สาเหตุที่ทำให้ลูกเป็นโรคไม่รู้จักความลำบาก

ภาพประกอบเคส

 1. ความบกพร่องของตัวเด็กเอง
  เช่น พัฒนาการล่าช้า มีสติปัญญาล่าช้า มีพื้นฐานอารมณ์เป็นเด็กขี้โมโห เลี้ยงดูยากกว่าปกติ

 2. พ่อแม่ไม่พยายามให้เด็กฝึกทำอะไรด้วยตัวเอง ชอบทำทุกอย่างให้
  เพราะชีวิตเร่งรีบในการทำงาน เช่น ช่วยแต่งตัวให้ลูกทั้งหมดเพื่อจะรีบไปส่งให้ถึงโรงเรียนไว ๆ

 3. พ่อแม่ชอบตัดรำคาญโดยการทำตามใจเด็ก ทำให้เด็กไม่อดทนต่อสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ
  เช่น เด็กร้องเสียงดังก็ยื่นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตให้เล่นเพื่อจะให้เขาเงียบ

 4. ความยากลำบากของพ่อแม่ในอดีต
  จึงเกิดความสงสารไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนตนเอง ไม่อยากให้เผชิญปัญหา กลายเป็นว่าทำร้ายเด็กทางอ้อมโดยเท่าไม่ถึงการณ์

 5. อิทธิพลของสื่อในยุคปัจจุบันที่รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
  ทำให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมาก ทำให้การคิดวิเคราะห์อะไรต่าง ๆ ของเด็กไม่ดีพอ ถูกชักจูงไปได้ง่าย

 6. สังคมที่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น
  มี พ่อ แม่ ลูก หรือบางครอบครัวอาจจะมีแค่พ่อหรือแม่คนเดียวเท่านั้น จากแต่ก่อนที่จะมี ปู่ย่า ตายาย พี่ป้า น้าอา ทำให้ไม่มีคนคอยช่วยเหลือดูแลอบรมบ่มนิสัย

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
https://bit.ly/3QisumB


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท