Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

บริหารร่างกายด้วยวิธีก้าวม้า


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

10-08-2022 14:14

การบริหารร่างกายด้วยวิธี “ก้าวม้า” สามารถปฏิบัติได้แม้อยู่ในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด และยังสามารถประยุกต์ใช้กับการก้าวขึ้น-ลงขั้นบันไดได้เช่นกัน ทั้งนี้ควรระมัดระวังในผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

ภาพประกอบเคส

“ก้าวม้า” เป็นวิธีออกกำลังกายที่ช่วยสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ เพิ่มสมรรถภาพร่างกายด้วยวิธีการก้าวขึ้น-ลงบนม้า (เก้าอี้เตี้ย) ใช้ม้าที่มีความแข็งแรงและไม่ล้มง่าย สูง 25-30 ซม. ยาว 40 ซม. โดยแนะนำให้ก้าวขึ้นลงตามจังหวะธรรมชาติ หัดก้าวจนคล่อง เท่าที่ทำได้ ตั้งแต่ 5 รอบ จนถึง 80 รอบขึ้นไป หรือเมื่อคล่องแล้วเพิ่มความเร็วประมาณ 25 รอบต่อนาที ควรทำต่อเนื่อง 2 นาที จะทำให้อัตราการเต้นของชีพจรเพิ่มขึ้นถึง 140 - 146 ครั้งต่อนาที หากมีการทำต่อเนื่องจะสามารถกระตุ้นให้หัวใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารด้วยวิธีนี้จะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้

ท่าเตรียม : ยืนใกล้ม้าพอให้ก้าวขึ้นได้สะดวก หรือหาที่ยึดเกาะเพื่อการทรงตัว

วิธีปฏิบัติ :

  • ก้าวเท้าขวายกขึ้นวางบนม้า
  • จากนั้นก้าวเท้าซ้ายลงบนม้า
  • ค่อย ๆ ก้าวเท้าขวากลับลงสู่พื้น พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายตามลงไป

การบริหารร่างกายด้วยวิธี “ก้าวม้า” สามารถปฏิบัติได้แม้อยู่ในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด และยังสามารถประยุกต์ใช้กับการก้าวขึ้น-ลงขั้นบันไดได้เช่นกัน ทั้งนี้ควรระมัดระวังในผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม มีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเข่า มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว และผู้ที่มีอาการผิดปกติอื่น ๆ เช่น เหนื่อยง่าย หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ และทรงตัวได้ไม่ดี ควรบริหารร่างกายด้วยจังหวะความเร็วที่ไม่มากเกินไป หรือหาที่ยึดเกาะเพื่อช่วยในการทรงตัว การบริหารร่างกายทุกครั้ง ควรยืดกล้ามเนื้อทั้งก่อนและหลังเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้

ที่มา : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
https://si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1512


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท