Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ยาถ่านคาร์บอน กินอย่างไรให้ถูกวิธี


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

10-08-2022 13:54

ยาคาร์บอน เป็นยาที่อาจใช้ดูดซับสารพิษเพื่อบรรเทาอาการท้องเสียได้ แต่ไม่ได้มีผลฆ่าเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย และไม่สามารถใช้เป็นยาหยุดถ่าย จากผลของฤทธิ์ในเรื่องของการดูดซับจึงทำให้การกินยานี้อาจไปดูดซับและส่งผลต่อระดับยาอื่น ๆ ที่กินอยู่ได้ โดยการกินยาตัวนี้จะกินอย่างไรเพื่อไม่ทำให้ส่งผลรบกวนการออกฤทธิ์ของยาตัวอื่น

ภาพประกอบเคส

ยาคาร์บอน เป็นยาที่อาจใช้ดูดซับสารพิษเพื่อบรรเทาอาการท้องเสียได้ แต่ไม่ได้มีผลฆ่าเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการท้องเสีย และไม่สามารถใช้เป็นยาหยุดถ่าย จากผลของฤทธิ์ในเรื่องของการดูดซับจึงทำให้การกินยานี้อาจไปดูดซับและส่งผลต่อระดับยาอื่น ๆ ที่กินอยู่ได้ โดยการกินยาตัวนี้จะกินอย่างไรเพื่อไม่ทำให้ส่งผลรบกวนการออกฤทธิ์ของยาตัวอื่น วันนี้เรามีคำตอบ

การท้องเสีย คือ การที่ถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป หรือถ่ายเป็นมูกเลือดตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป ภายใน 24 ชั่วโมง โดยทั่วไปแล้วหากมีอาการท้องเสีย แนะนำให้ผู้ที่เป็นค่อย ๆ จิบสารละลายเกลือแร่ (Oral Rehydration Salts, ORS) เพื่อป้องกันอาการขาดน้ำ และเกลือแร่ที่เสียไป หรือหากบางคนต้องการกินยาถ่านคาร์บอน (Activated Carbon) ควรเว้นระยะห่าง 2 ชั่วโมงจากการรับประทานยาชนิดอื่น เพราะหากไม่เว้นระยะห่าง ยาถ่านคาร์บอนอาจไปรบกวนการดูดซึมยาตัวอื่น ทำให้ยาตัวอื่นที่เรากินเข้าไปออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ หรือไม่มีผลในการรักษาเลยก็เป็นได้

นอกจากการกินยาแนะนำให้

  1. พักผ่อนให้เพียงพอ
  2. กินอาหารที่ย่อยง่าย และรสไม่จัด
  3. กินอาหารปรุงสุก

แต่หากผู้ที่เป็นมีอาการอุจจาระมีมูกปน มีกลิ่นเหม็นผิดปกติคล้ายหัวกุ้งเน่า คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง มีไข้สูงเกินกว่า 38.5 องศาเซลเซียส อ่อนเพลียมาก หรือมีอาการนานกว่า 48 ชั่วโมง แนะนำให้รีบไปพบแพทย์ ไม่ควรซื้อยามากินเอง

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
https://bit.ly/3JF3tzi


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท