Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

คาเฟอีน เลิกดื่มอย่างไรให้ปลอดภัย


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

10-08-2022 13:34

คาเฟอีน (Caffeine) มีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้รู้สึกตื่นตัว กระปรี้กระเปร่า แต่หากร่างกายได้รับกาเฟอีนปริมาณมากเกินไปจะทำให้มีอาการกระสับกระส่าย นอนไม่หลับ หัวใจเต้นแรงและเร็ว ดังนั้นจึงไม่ควรดื่มกาเฟอีนในปริมาณที่มากเกิน

ภาพประกอบเคส

คาเฟอีน (Caffeine) มีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้รู้สึกตื่นตัว กระปรี้กระเปร่า แต่หากร่างกายได้รับกาเฟอีนปริมาณมากเกินไปจะทำให้มีอาการกระสับกระส่าย นอนไม่หลับ หัวใจเต้นแรงและเร็ว ดังนั้นจึงไม่ควรดื่มกาเฟอีนในปริมาณที่มากเกิน

การเลิกดื่มคาเฟอีนที่ถูกต้อง

การเลิกดื่มกาเฟอีนทันทีอาจทำให้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ง่วงซึม หดหู่ ไม่มีสมาธิได้ ดังนั้นวิธีที่ถูกต้องควร

  1. ค่อย ๆ ลดปริมาณการบริโภคลงภายในระยะเวลา 7-14 วัน
  2. ลดขนาดของถ้วยกาแฟ และจำกัดจำนวนครั้งในการดื่มต่อวัน
  3. เปลี่ยนไปดื่มเครื่องดื่มชนิดอื่นซึ่งมีส่วนผสมของกาเฟอีนในปริมาณที่ต่ำกว่า

ปริมาณกาเฟอีนในเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยม เพื่อเป็นแนวทางการเลือกบริโภคให้กับผู้ที่ต้องการเลิกบริโภคกาเฟอีน

  • ชา ปริมาณคาเฟอีน 24-76 มิลลิกรัมต่อ 500 มิลลิกรัม
  • น้ำอัดลม ปริมาณคาเฟอีน 38-46 มิลลิกรัมต่อ 355 มิลลิกรัม
  • กาแฟ ปริมาณคาเฟอีน 74-212 มิลลิกรัมต่อ 180 มิลลิกรัม

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
https://bit.ly/3BOnBxi


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท