Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ข้อดีและข้อเสีย ของการรับประทานอาหารรสเผ็ด


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

10-08-2022 13:23

อาหารรสเผ็ดเป็นที่ชื่นชอบทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้การรับประทานเผ็ดอาจมีทั้งข้อดีและข้อเสี

ภาพประกอบเคส

อาหารรสเผ็ดเป็นที่ชื่นชอบทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้การรับประทานเผ็ดอาจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี

  • ช่วยให้เจริญอาหาร
  • เนื่องจากพริกมีสารแคปไซซิน (Capsaicin ) ช่วยให้กระเพาะอาหารขยายตัวรับอาหารได้มากและนานขึ้น
  • เมื่อรับประทานอาหารรสเผ็ดเป็นประจำลดอาการแสบร้อนในทางเดินอาหารได้ เนื่องจากตัวรับสรแคปไซซินที่อยู่ในยื่อบุทางเดินอาหารมีคุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่อถูกกระตุ้นซ้ำบ่อย ๆ จะเกิดความชินและทนได้มากขึ้น ซึ่งตัวรับนี้นอกจากจะรับความรู้สึกเผ็ดแล้ว ยังรับความรู้สึกปวดและแสบร้อนด้วย จึงทำให้ผู้ที่ได้รับประทานอาหารรสเผ็ดต่อเนื่องมีความรู้สึกปวดและแสบร้อนในทางเดินอาหารลดลง

ข้อเสีย

  • ทำให้ปวดแสบร้อนในช่องปากและทางเดินอาหารและถ่ายอุจจาระบ่อยขึ้นเมื่อรับประทานอาหารเผ็ดในผู้ที่ไม่ได้รับประทานอาหารรสเผ็ดเป็นประจำ

ผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อน โรคกระเพาะอาหาร โรคลำไส้แปรปรวน ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเผ็ดเพราะอาหารเผ็ดทำให้อาการแย่ลง และหากต้องการรับประทานอาหารเผ็ดเมื่ออาการของโรคดีขึ้นแล้ว ควรเริ่มรับประทานจากทีละน้อยก่อนแล้วปรับเพิ่มความเผ็ดขึ้น จะทำให้สามารถรับประทานอาหารรสเผ็ดได้โดยไม่ทำให้เกิดอาการกำเริบ

รับประทานเผ็ดอย่างไรให้อร่อยและไม่มีผลเสีย

เคี้ยวอาหารให้ละเอียด ไม่รับประทานอาหารเร็วเกินไป เนื่องจากขณะรับประทานอาหารรสเผ็ดจะบริโภคได้มากและอิ่มช้าลง อาจส่งผลเสียต่อการควบคุมน้ำหนัก

ผู้ที่เมื่ออาหารหรือมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหาร อาจปรุงรสชาติให้เผ็ดขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความอยากอาหาร หากไม่ได้รับประทานรสเผ็ดเป็นประจำ ควรเริ่มบริโภคอาหารจากความเผ็ดระดับน้อยไปหามาก

ที่มา : หน่วยโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
https://bit.ly/3P09Tu8


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท