Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ป้อนอาหารลูกน้อยในท่านั่งอย่างถูกวิธี


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

10-08-2022 11:54

การป้อนอาหารทารกในท่านอน อาจทำให้เด็กสำลักอาหาร เศษอาหารหลุดเข้าไปในหลอดลม จนเกิดการอุดกลั้นทางเดินหายใจได้ เพราะช่องทางเดินหายใจมีขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะหายใจไม่ออก ปอดแฟบ ปอดพอง หรือหอบหืดได้ นอกจากนี้ หากเศษอาหารหลุดเข้าไปในปอด อาจทำให้ปอดเกิดการอักเสบติดเชื้อตามมาได้ หากไม่ได้รับการรักษาหรือดูแลที่ถูกต้องและอาจเกิดอันตรายถึงชีวิต

ภาพประกอบเคส

การป้อนอาหารทารกในท่านอน อาจทำให้เด็กสำลักอาหาร เศษอาหารหลุดเข้าไปในหลอดลม จนเกิดการอุดกลั้นทางเดินหายใจได้ เพราะช่องทางเดินหายใจมีขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะหายใจไม่ออก ปอดแฟบ ปอดพอง หรือหอบหืดได้ นอกจากนี้ หากเศษอาหารหลุดเข้าไปในปอด อาจทำให้ปอดเกิดการอักเสบติดเชื้อตามมาได้ หากไม่ได้รับการรักษาหรือดูแลที่ถูกต้องและอาจเกิดอันตรายถึงชีวิต

วิธีป้อนอาหารลูกน้อยในท่านั่ง

  1. ควรจัดให้ทารกอยู่ในท่านั่ง โดยประคองศีรษะให้ตั้งตรง
  2. ป้อนอาหารให้พอดีคำ และควรเริ่มให้อาหารหลังจากอายุ 6 เดือน ขึ้นไป
  3. เลือกอาหารที่เหมาะสมตามวัย เช่น กล้วยน้ำว้า ไข่แดง ข้าว ผัก ผลไม้ และสารอาหารอื่น ๆ ควบคู่กับการกินนมแม่ต่อเนื่องไปจนถึงอายุอย่างน้อย 2 ปีหรือนานกว่านั้น
  4. ควรให้อาหารในปริมาณน้อย ๆ และมีความเหลวเพื่อง่ายในการฝึกกลืนและกระบวนการย่อย
  5. ช่วงเวลาในการให้อาหารเสริมชนิดใหม่ ๆ ที่เด็กยังไม่เคยกิน ควรเป็นเวลาเช้าหรือกลางวัน ที่ผู้เลี้ยงดูสามารถสังเกตเห็นท่าทีของเด็กหลังการได้รับอาหารอย่างใกล้ชิด
  6. เมื่อเด็กกินอาหารได้ดีในวันแรก ๆ จึงเพิ่มปริมาณและความเข้มข้นของอาหารทีละน้อยให้เหมาะสมกับช่วงอายุ

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/177117/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท