Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

อาการแบบไหนที่เรียกว่า โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

10-08-2022 11:50

“โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ฮีโมฟีเลีย” เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งเกิดจากการขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง โดยมารดาสามารถเป็นพาหะถ่ายทอดความผิดปกตินี้ไปยังลูกได้

ภาพประกอบเคส

“โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ฮีโมฟีเลีย” เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งเกิดจากการขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง โดยมารดาสามารถเป็นพาหะถ่ายทอดความผิดปกตินี้ไปยังลูกได้

อาการโรคเลือดออกง่ายสังเกตได้ดังนี้

  • ในเด็กหัดเดิน เกิดรอยฟกช้ำจ้ำเขียวตามแขนขาได้ง่าย
  • เมื่อได้รับวัคซีน อาจมีอาการบวมหรือเลือดออกใต้ผิวหนัง หรือพบก้อนเลือดแข็งตัว
  • เลือดไหลมากและนานผิดปกติ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือผ่าตัด
  • เลือดกำเดาไหลบ่อย ปริมาณมากและนาน
  • มีเลือดออกตามไรฟันเวลาแปรงฟันบ่อยๆ
  • หากเป็นผู้หญิง จะมีประจำเดือนมากและนานกว่าปกติ

โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก ทำให้เกิดภาวะซีด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย รวมถึงอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากเลือดออกมาในอวัยวะที่สำคัญได้ จึงควรรีบมาพบแพทย์ เพื่อวางแนวทางในการรักษา รวมถึงเรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วย และป้องกันมิให้เกิดภาวะเลือดออก

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://bit.ly/3zEbwYJ


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท