Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

การดูแลสุขภาพและออกกำลังกายที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

10-08-2022 11:30

เมื่อสัดส่วนประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีมากถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดในปี 2564 ซึ่งประเทศไทยกำลังจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” ผู้สูงอายุจึงควรหันมาใส่ใจสุขภาพ โดยเฉพาะโรคข้อเสื่อมและโรคที่เกิดขึ้นในวัยชราให้มากขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นโรคธรรมดาทั่วไป เมื่อป่วยจึงไม่ได้ใส่ใจรักษา และคิดว่าเป็นโรคของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดจนทำให้กระดูกเสื่อมลงเรื่อยๆ และอาจพิการถาวรได้

ภาพประกอบเคส

เมื่อสัดส่วนประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีมากถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดในปี 2564 ซึ่งประเทศไทยกำลังจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” ผู้สูงอายุจึงควรหันมาใส่ใจสุขภาพ โดยเฉพาะโรคข้อเสื่อมและโรคที่เกิดขึ้นในวัยชราให้มากขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นโรคธรรมดาทั่วไป เมื่อป่วยจึงไม่ได้ใส่ใจรักษา และคิดว่าเป็นโรคของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดจนทำให้กระดูกเสื่อมลงเรื่อยๆ และอาจพิการถาวรได้

การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ข้อต่อของร่างกายมีการเคลื่อนไหว เช่น การเดิน การว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เต้นแอโรบิก อย่างไรก็ดีควรเลือกวิธีการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับร่างกายตัวเอง

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคข้อแล้ว เพื่อสร้างสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

  • ลดหรืองดอาหารที่ทำให้น้ำหนักขึ้นได้ง่าย เช่น อาหารที่มีรสหวาน รสมัน
  • หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจทำให้ข้อได้รับความกระทบกระเทือน หรือเกิดการกระแทก เช่น ยกหรือแบกของหนักมากๆ หรือเล่นกีฬาที่มีการวิ่งกระโดด
  • หมั่นบริหารข้อ
  • ควรพบแพทย์อย่าง และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์สม่ำเสมอ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) https://bit.ly/3bx3EQZ


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท