Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เยื่อบุจมูกอักเสบ จากการอยู่ห้องแอร์ทั้งวัน


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

10-08-2022 11:18

เยื่อบุจมูกอักเสบจากเครื่องปรับอากาศ เป็นอีกโรคที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม โดยมักเกิดจากอากาศที่แห้งและเย็น โดยเฉพาะผู้คนใช้ชีวิตอยู่ในห้องแอร์ทั้งวัน ซึ่งทำให้อากาศรอบๆ ตัวแห้งและเย็น ทำให้เกิดโรคขึ้นได้ง่าย

ภาพประกอบเคส

เยื่อบุจมูกอักเสบจากเครื่องปรับอากาศ เป็นอีกโรคที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม โดยมักเกิดจากอากาศที่แห้งและเย็น โดยเฉพาะผู้คนใช้ชีวิตอยู่ในห้องแอร์ทั้งวัน ซึ่งทำให้อากาศรอบๆ ตัวแห้งและเย็น ทำให้เกิดโรคขึ้นได้ง่าย

อากาศแห้งและเย็น ทำให้เยื่อบุจมูกอักเสบได้ก็เพราะว่า เมื่อเราสูดอากาศเย็นและแห้งเข้าไป จมูกจะทำหน้าที่ปรับให้อากาศอุ่นและชื้นขึ้น ก่อนส่งต่อไปในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง โดยกระบวนการเพิ่มอุณหภูมิและความชื้นนี้ จมูกต้องเพิ่มพื้นที่ของเยื่อบุจมูก จึงทำให้เยื่อบุจมูกบวมขึ้น จนเรารู้สึกคัดจมูก และยังทำให้เยื่อบุจมูกสูญเสียความชื้น และความร้อนอีกด้วย

อาการของโรค เมื่อเยื่อบุจมูกสัมผัสอากาศแห้งและเย็น จะกระตุ้นให้เยื่อบุจมูกหลั่งสารฮิสทามีน ทำให้เกิดเยื่อบุจมูกอักเสบจากเครื่องปรับอากาศได้ โดยมีอาการ ได้แก่

  • มีอาการคัดจมูก คันจมูก จาม น้ำมูกไหล ทันทีที่เข้าห้องแอร์
  • รู้สึกอ่อนเพลีย
  • ปวดหู หูอื้อ ไอ เจ็บคอ

วิธีดูแลตัวเองสำหรับผู้ที่ต้องอยู่ในห้องแอร์ทั้งวัน ไม่ให้เกิดโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากเครื่องปรับอากาศ

  • พ่นและล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเสมอๆ เพื่อรักษาความชื้นของเยื่อบุจมูก
  • ปรับอุณหภูมิแอร์ให้เกิน 25 องศาเซลเซียส และไม่ให้ลมแอร์โดนตัวโดยตรง
  • นำน้ำใส่ในภาชนะปากกว้าง มาตั้งไว้ในห้อง เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ
  • จิบน้ำบ่อยๆ

ที่มา : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
https://si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1511


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท