Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

อะไรอยู่ใน...บาร์บีคิวเสียบไม้


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

06-08-2022 16:07

รูปลักษณ์ของบาร์บีคิวที่มักเห็นตามร้าน และขายตามรถเข็นนั้น จะมีเนื้อสัตว์หมักที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆเสียบไม้ ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ แซมด้วยผัก ผลไม้ เช่น มะเขือเทศ สับปะรด หอมใหญ่ พริกหยวก นำมาราดน้ำซอสบาร์บีคิวก่อนย่าง เมื่อเนื้อสุกได้ที่จะมีกลิ่นหอมชวนให้น้ำลายไหลกันไปเป็นแถบๆ

ภาพประกอบเคส

รูปลักษณ์ของบาร์บีคิวที่มักเห็นตามร้าน และขายตามรถเข็นนั้น จะมีเนื้อสัตว์หมักที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆเสียบไม้ ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ แซมด้วยผัก ผลไม้ เช่น มะเขือเทศ สับปะรด หอมใหญ่ พริกหยวก นำมาราดน้ำซอสบาร์บีคิวก่อนย่าง เมื่อเนื้อสุกได้ที่จะมีกลิ่นหอมชวนให้น้ำลายไหลกันไปเป็นแถบๆ

การทำบาร์บีคิวนั้นไม่ยุ่งยาก แต่ทุกขั้นตอนจะต้องใช้มือสัมผัสวัตถุดิบจนกระทั่งเสียบไม้ และปิ้งย่าง ถ้าพ่อค้าแม่ค้าไม่ล้างเนื้อสัตว์ที่นำมาปรุงให้สะอาดก่อนนำมาเตรียม หรือมีสุขลักษณะไม่ดีเข้าห้องน้ำแล้วไม่ล้างมือ หรือล้างไม่สะอาด เมื่อมาหยิบจับวัตถุดิบเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ที่ล้างไว้แล้วหรือสัมผัสกับบาร์บีคิวที่ปิ้งสุกแล้ว อาจทำให้มีเชื้อก่อโรคที่อยู่ตามซอกเล็บ หรือง่ามนิ้วมือ ปนเปื้อนในบาร์บีคิวได้

เชื้อ อี.โคไล ที่ปกติปนเปื้อนหรือพบในอุจจาระคน อุจจาระสัตว์เลือดอุ่น และพบปนเปื้อนในอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์สด ผักสด รวมถึงน้ำดื่ม เมื่อเราทานอาหารที่มี อี. โคไล ปนเปื้อน

ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง จะเกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วน ถ่ายเหลว เป็นไข้ อาเจียน อาการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับ และภูมิคุ้มกันของแต่ละคน โดยกำหนดให้อาหารปรุงสุกทั่วไป พบเชื้อ อี. โคไล ปนเปื้อนได้ไม่เกิน 3 MPN/ กรัม เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

วิธีป้องกันอันตรายจาก อี. โคไล ง่ายๆ คือ

  1. ให้เลือกซื้อเฉพาะจากร้านค้าที่สะอาด
  2. ผู้ขายใส่ถุงมือเมื่อหยิบจับอาหาร
  3. วางบาร์บีคิวก่อนปิ้งและหลังปิ้ง (สุกแล้ว) แยกออกจากกันชัดเจน
  4. ควรเลือกทานบาร์บีคิวที่ปิ้งให้สุกเท่านั้น
  5. ทานขณะร้อนๆ เพื่อความปลอดภัย สบายท้อง

ที่มา : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
https://www.hsri.or.th/people/media/food/detail/5919


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท