Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคไข้หวัด ในเด็กช่วงหน้าฝน


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

06-08-2022 15:21

ช่วงหน้าฝนที่มีฝนตกสลับกับแดดแรง หรือช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เด็กทารกและเด็กเล็กควรได้รับการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เนื่องจากยังไม่มีภูมิคุ้มกันตนเองที่ดีเพียงพอ หากไม่มีการดูแลที่ดี หรือป่วยเป็นไข้หวัด อาจส่งผลให้หลอดลมอักเสบ และเป็นโรคปอดบวมได้ โดยเฉพาะเด็กทารก การสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ดีที่สุด คือ ให้ลูกได้กินนมแม่อย่างเดียว ตั้งแต่แรกเกิด แต่เมื่ออายุ 6 เดือน ระบบย่อยและดูดซึมอาหารพัฒนาได้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว จึงให้เริ่มกินอาหารที่เหมาะสมตามวัย เช่น กล้วยน้ำว้า ไข่แดง ข้าว ผัก ผลไม้ และสารอาหารอื่น ๆ ควบคู่กับการกินนมแม่ต่อเนื่อง ไปจนถึงอายุ 2 ปีหรือนานกว่านั้น

ภาพประกอบเคส

ช่วงหน้าฝนที่มีฝนตกสลับกับแดดแรง หรือช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เด็กทารกและเด็กเล็กควรได้รับการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เนื่องจากยังไม่มีภูมิคุ้มกันตนเองที่ดีเพียงพอ หากไม่มีการดูแลที่ดี หรือป่วยเป็นไข้หวัด อาจส่งผลให้หลอดลมอักเสบ และเป็นโรคปอดบวมได้ โดยเฉพาะเด็กทารก การสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ดีที่สุด คือ ให้ลูกได้กินนมแม่อย่างเดียว ตั้งแต่แรกเกิด แต่เมื่ออายุ 6 เดือน ระบบย่อยและดูดซึมอาหารพัฒนาได้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว จึงให้เริ่มกินอาหารที่เหมาะสมตามวัย เช่น กล้วยน้ำว้า ไข่แดง ข้าว ผัก ผลไม้ และสารอาหารอื่น ๆ ควบคู่กับการกินนมแม่ต่อเนื่อง ไปจนถึงอายุ 2 ปีหรือนานกว่านั้น

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด ดังนี้

  1. ให้เด็กกินอาหารที่มีประโยชน์สารอาหารครบถ้วน และปรุงสุกร้อน เน้นกินผักหลากหลาย ทั้งสดหรือลวก ต้ม ผัด และผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น ส้ม ฝรั่ง องุ่น สับปะรด เป็นต้น เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกาย ร่วมกับกินอาหารให้หลากหลาย
  2. ดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น
  3. พักผ่อนให้เพียงพอเมื่อมีฝนตกอากาศจะเย็น ให้ใส่เสื้อผ้าหนา ๆ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น
  4. ให้เด็กได้เล่น ออกแรง ออกกำลังกาย หรืออาจจะเป็นการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นและสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/176859/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท