Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

งดเหล้าเข้าพรรษาอย่างไรให้ปลอดภัย


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

29-07-2022 11:04

ช่วงเข้าพรรษานี้ นับเป็นที่พึ่งทางใจที่สำคัญที่จะทำให้เกิดกำลังใจในการอดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อสร้างสุขให้สังคมและครอบครัว

ภาพประกอบเคส

การเลิกเหล้าไม่ใช่เรื่องที่ยาก หากทำตาม 10 วิธีเลิกเหล้า ได้แก่

  1. ตั้งใจจริง
  2. ตั้งเป้าว่าจะเลิกเพื่อใคร
  3. หยุดทันที หักห้ามใจเมื่อตัวเองเข้าสังคม
  4. ปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่ม เช่น ดื่มเหล้าพร้อมรับประทานอาหาร ดื่มน้ำเปล่าคู่กับเหล้า เปลี่ยนขนาดแก้ว เป็นต้น
  5. ตั้งเป้าลดปริมาณการดื่มในแต่ละวันแต่ละครั้ง
  6. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ เช่น หลีกเลี่ยงการไปผับบาร์ สถานบันเทิง หรือเลี่ยงจากกลุ่มดื่มเหล้า
  7. ทำกิจกรรมอื่นแทนการนั่งดื่มสังสรรค์ เช่น เล่นกีฬา ทำบุญ อ่านหนังสือ หรือกิจกรรมที่ชื่นชอบต่างๆ
  8. ฝึกปฏิเสธให้เด็ดขาด เช่น ไม่วางต้องไปทำธุระ หรือหมอห้ามดื่ม
  9. หาที่พึ่งทางใจจากคนรอบข้าง เช่น พ่อ แม่ เพื่อนสนิท คนรัก ลูก
  10. หากเลิกด้วยตัวเองไม่ได้ให้ปรึกษาหน่วยงานที่ช่วยเหลือด้านการอดเหล้า

อย่างไรก็ตาม ช่วงเข้าพรรษานี้ นับเป็นที่พึ่งทางใจที่สำคัญที่จะทำให้เกิดกำลังใจในการอดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อสร้างสุขให้สังคมและครอบครัว สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือต้องการเลิกสุราสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ สายด่วนเลิกเหล้า 1413 หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสามารถติดต่อได้ทาง www.1413.in.th และ ID Line : 1413helpline บริการทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 20.00 น.

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/3J67FYY


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท