Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

กินหน่อไม้สด แคลเซียมสูง พลังงาน-ไขมันต่ำ


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

29-07-2022 11:03

การกินหน่อไม้สดจะได้คุณค่าทางโภชนาการมากกว่า และให้พลังงานน้อยกว่าหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ปี๊บ เนื่องจากการดองหรือการถนอมอาหารจะทำให้สูญเสียวิตามินไปกับน้ำและความร้อน โดยหน่อไม้สด 100 กรัม ให้พลังงาน 30 กิโลแคลอรี ไขมัน 0.2 กรัม ในขณะที่หน่อไม้ดอง ให้พลังงาน 47 กิโลแคลอรี ไขมัน 0.9 กรัม นอกจากนี้ หน่อไม้สดยังมีแคลเซียม 49 มิลลิกรัม ขณะที่หน่อไม้ดองสูญเสียแคลเซียมแทบทั้งหมด

ภาพประกอบเคส

การกินหน่อไม้สดจะได้คุณค่าทางโภชนาการมากกว่า และให้พลังงานน้อยกว่าหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ปี๊บ เนื่องจากการดองหรือการถนอมอาหารจะทำให้สูญเสียวิตามินไปกับน้ำและความร้อน โดยหน่อไม้สด 100 กรัม ให้พลังงาน 30 กิโลแคลอรี ไขมัน 0.2 กรัม ในขณะที่หน่อไม้ดอง ให้พลังงาน 47 กิโลแคลอรี ไขมัน 0.9 กรัม นอกจากนี้ หน่อไม้สดยังมีแคลเซียม 49 มิลลิกรัม ขณะที่หน่อไม้ดองสูญเสียแคลเซียมแทบทั้งหมด

ข้อปฏิบัติในการซื้อหน่อไม้มาปรุงอาหารเอง เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อโบทูลินัม และลดปริมาณสารไซยาไนด์ได้ถึง 100% คือ

  • ล้างให้สะอาดและนำมาต้มให้สุก ในน้ำเดือดอย่างน้อย 20 - 30 นาที จำนวน 1 ครั้ง
  • สำหรับหน่อไม้ดองต้องต้ม 15 - 20 นาที จำนวน 2 ครั้ง จากนั้นจึงเทน้ำต้มทิ้งก่อนนำมาปรุงประกอบอาหาร

เชื้อโบทูลินัมที่มีฤทธิ์ในการทำลายระบบประสาทมองเห็นภาพซ้อน ตาพล่ามัวมองเห็นภาพได้ไม่ชัด หนังตาตก พูดไม่ชัด กลืนอาหารลำบาก ปากแห้ง และกล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งอาการจะแสดงให้เห็นภายใน 2-4 ชั่วโมง หรือ 12-36 ชั่วโมง หากไม่ได้รับการรักษาทันทีอาจเสียชีวิตด้วยระบบหายใจล้มเหลว ดังนั้นหากพบอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน

สำหรับผู้ผลิตหน่อไม้ปี๊บต้องขออนุญาตผลิตอาหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากพบว่าไม่ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งโรงงานจะมีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้จำหน่ายต้องจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุญาตจาก อย.เท่านั้น โดยหน่อไม้ปี๊บต้องมีฉลากถูกต้อง ระบุชื่อสถานที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตหรือวันเดือนปีที่หมดอายุ ส่วนภาชนะบรรจุต้องเป็นปี๊บใหม่ ไม่มีรอยบัดกรีฝา ตัวปี๊บไม่มีรอยบุบ บวม รั่ว รวมทั้งไม่ควรซื้อหน่อไม้ที่มีก้นปี๊บดำจากการเผาไหม้โดยตรงกับเปลวไฟ เพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักจากภาชนะบรรจุซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) https://bit.ly/3z61iA2


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท