Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เลือกของเล่นเด็กให้ปลอดภัยจากสารพิษ


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

29-07-2022 10:34

วิธีในการเลือกซื้อของเล่นให้บุตรหลานอย่างปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆ นั้น มีเคล็ดลับง่ายๆ

ภาพประกอบเคส

วิธีในการเลือกซื้อของเล่นให้บุตรหลานอย่างปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆ นั้น มีเคล็ดลับง่ายๆ คือ

  • ซื้อของเล่นยิ่งน้อยชิ้นยิ่งดี โดยเน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ
  • หลีกเลี่ยงของเล่นที่ราคาถูกมากๆ เพราะมักจะมีสารเคมีที่เป็นอันตรายมากกว่า
  • อย่าซื้อของเล่นที่มีสารเคมีรุนแรง กลิ่นน้ำหอมหรือของที่ให้ความรู้สึกไม่สบายเวลาสัมผัส
  • สำหรับเด็กเล็ก ควรระมัดระวังชิ้นส่วนเล็กๆ ของของเล่น ที่สามารถดึงออกหรือกลืนลงไปได้
  • แกะบรรจุภัณฑ์ของเล่นใหม่และทิ้งไว้ภายนอกอาคารสักครู่ เพื่อให้สารเคมีอันตรายบางส่วนระเหยไป การเลือกซื้อของเล่นประเภทต่างๆ สำหรับเด็ก
  • ตุ๊กตา เลือกตุ๊กตาผ้าหรือตุ๊กตาที่เป็นธรรมชาติ หรือจากผู้ผลิตที่ไร้สารเคมีที่เป็นพิษ หรือมีฉลากสิ่งแวดล้อม ซักของเล่นและตากให้แห้งก่อนใช้ หลีกเลี่ยงของเล่นที่ได้ฟรีหรือเป็นของแถมจากการจัดรายการต่างๆ
  • ของเล่นไม้ เลือกซื้อที่มีส่วนที่ติดกาวให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซื้อของเล่นที่ไม่เคลือบเงาและไม่ทาสีทุกครั้งที่เป็นไปได้ และมองหาชิ้นส่วนธรรมชาติ เพื่อเป็นหารหลีกเลี่ยงสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้
  • พลาสติก เลือกของเล่นที่เป็นยางธรรมชาติ มีฉลาก “ปลอดพีวีซี PVC-Free” หรือ “ปลอดสารพทาเลต Phathalate-Free” ที่ส่งผลต่อฮอร์โมน หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นสารเคมีรุนแรง

นอกจากจะอยากให้ลูกหลานได้สนุกกับของเล่นใหม่ๆ แล้ว อย่าลืมระมัดระวังในการเลือกซื้อของเล่นที่ปลอดจากสารพิษ อันจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของลูกหลาน

ที่มา: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
https://bit.ly/3b4Npu6


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท