Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

จัดสรรเงินสไตล์ “ฟรีแลนซ์”


หมวดหมู่หลัก: ฟรีแลนซ์

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

29-07-2022 10:08

“ฟรีแลนซ์” (Freelance) อาชีพแรกๆ ที่เด็กจบใหม่บางคนอยากทำมากกว่าไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการ หรือสมัครเข้าทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน เพราะรู้สึกว่ามันอิสระ อยากจะทำงานตอนไหนก็ได้ อยากจะหยุดงานเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชามาสั่ง ไม่ต้องตอกบัตรเข้างาน เพียงแต่ต้องแลกมาด้วย “ความเสี่ยง” ว่าบางช่วงอาจจะไม่มีงาน หรือ งานน้อย

ภาพประกอบเคส

“ฟรีแลนซ์” (Freelance) อาชีพแรกๆ ที่เด็กจบใหม่บางคนอยากทำมากกว่าไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการ หรือสมัครเข้าทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน เพราะรู้สึกว่ามันอิสระ อยากจะทำงานตอนไหนก็ได้ อยากจะหยุดงานเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชามาสั่ง ไม่ต้องตอกบัตรเข้างาน เพียงแต่ต้องแลกมาด้วย “ความเสี่ยง” ว่าบางช่วงอาจจะไม่มีงาน หรือ งานน้อย

ฟรีแลนซ์ควรวางแผนการเงินยังไง ให้มีชีวิตที่มั่งคั่งและมั่นคงในอนาคต

1. สร้างกองทุนเพื่อการเกษียณ
การมีเงินเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณของฟรีแลนซ์ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด แต่มักเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามมากที่สุดเช่นกัน เพราะฟรีแลนซ์แทบจะไม่มีหลักประกันใดเลยว่า หลังเกษียณจะมีเงินบำเหน็จหรือบำนาญเหมือนมนุษย์เงินเดือน ที่ในตอนนี้หลายคนอาจไม่เคยนึกถึง ดังนั้น การสร้างกองทุนเพื่อการเกษียณของฟรีแลนซ์จึงมีความสำคัญมาก เพราะเป็นการออมที่ต้องมีวินัยและใช้เวลานาน 30 – 40 ปี กว่าจะได้ใช้เงินก้อนนั้น โดยใช้หลักการเดียวกันกับมนุษย์เงินเดือน คือ หักเงินรายได้ที่ได้รับมาครั้งละ 5 – 10% เข้ากองทุนเพื่อการเกษียณของเราเอง และนำไปวางแผนลงทุนว่าจะลงทุนอะไรบ้าง เช่น หุ้น ทองคำ ตราสารหนี้ กองทุนรวม สลากออมสิน เป็นต้น โดยแบ่งสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้

2. เตรียมเงินค่ารักษาพยาบาล
ฟรีแลนซ์ไม่มีสวัสดิการรักษาสุขภาพ สิทธิขั้นพื้นฐาน คือ สิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง” ซึ่งค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าห้อง อาจไม่ครอบคลุมอย่างที่แต่ละคนต้องการ ที่สำคัญ หากฟรีแลนซ์ต้องหยุดงานเพราะป่วย ก็จะไม่มีรายได้ในช่วงนั้น สิ่งที่ฟรีแลนซ์ควรทำคือ “ประกันสุขภาพ” รวมถึง “ประกันอุบัติเหตุ” เพราะจะช่วยบรรเทาเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้เราได้ค่อนข้างมาก

3. ตั้งเป้าหมายย่อย และออมเพื่อเป้าหมายนั้น
ฟรีแลนซ์เป็นอาชีพที่อาจมีรายได้ไม่สม่ำเสมอ การวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายต่าง ๆ ของฟรีแลนซ์จึงมีความสำคัญเช่นกัน จึงควรมีการวางแผนการออมและลงทุนที่ดี เพื่อคำนวณว่าจะต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่ เก็บนานแค่ไหน และไปลงทุนแบบไหน จึงจะสามารถมีเงินออมได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ที่มา : workpointtoday
https://bit.ly/3z7mQwk


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท