Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

สังเกตอาการหลังหยุดยาว ป้องกัน โควิด-19


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: โควิด

23-07-2022 11:03

ช่วงวันหยุดยาว ประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว เดินทางไกล หรือกลับภูมิลำเนา เมื่อต้องเดินทางกลับไปทำงาน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสังเกตอาการตนเอง ดังนี้

ภาพประกอบเคส

ช่วงวันหยุดยาว ประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว เดินทางไกล หรือกลับภูมิลำเนา เมื่อต้องเดินทางกลับไปทำงาน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสังเกตอาการตนเอง ดังนี้

 • มีอาการไอ เจ็บคอ
 • มีไข้ มีน้ำมูก
 • ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ
 • หายใจลำบาก
 • เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่ได้มีการป้องกันที่ดีพอ

หากมีอาการเหล่านี้ให้ดำเนินการตรวจ ATK ก่อนเดินทางกลับเข้าทำงาน โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะนานเกิน 4 ชั่วโมง หรือไปในสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก โดยหากพบว่ามีอาการเข้าข่ายว่าจะติดโควิด-19 สามารถเข้าสู่กระบวนการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดังนี้

 1. ขอรับชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปเป๋าตังหรือใช้บัตรประชาชนไปรับเพื่อตรวจยืนยันได้ทันที
 2. หากตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด คือ ผลเป็นบวกว่าติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มที่มีอาการไม่มากหรือกลุ่มสีเขียวให้เข้ารักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ซึ่งจะได้รับการดูแลรักษาตามแนวทางเจอแจกจบ ของกระทรวงสาธารณสุข
 3. ให้กักตัว 5 วันแบบ Home Isolation และอีก 5 วัน ให้สังเกตอาการ ซึ่งสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ต้องคงมาตรการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเมื่อออกจากบ้าน

ทั้งนี้ เมื่อกลับเข้าทำงาน กลุ่มวัยทำงานยังคงต้องปฏิบัติตนเพื่ออยู่ที่ทำงานอย่างปลอดภัยจากโควิด-19 โดยก่อนเข้าทำงานให้ประเมินตนเองผ่านระบบ “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ หากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ให้แจ้งหัวหน้างาน และปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งขอให้ปฏิบัติตามหลัก UP (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัดได้แก่

 1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่ทำงาน
 2. ล้างมือบ่อย ๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์
 3. หมั่นทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ โต๊ะทำงาน
 4. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ส้อม เป็นต้น
 5. เว้นระยะห่างกับผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสม

ในส่วนสถานที่ทำงานต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่างๆ อย่างเพียงพอเช่น ทางเข้า-ออก หน้าลิฟต์ ห้องอาหาร ห้องน้ำมีการกำหนดและตรวจสอบการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลางสำนักงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ทุกรอบการปฏิบัติงาน มีภาชนะรองรับขยะประเภทต่าง ๆ อยู่ในสภาพดี และกำหนดจุดรวบรวมเพื่อรอการนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง รวมทั้งทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขอนามัยที่ดี

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/176349/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท