Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ผู้สูงวัยตัดเล็บอย่างไร สร้างสุขอนามัยที่ดี


หมวดหมู่หลัก: ผู้สูงวัย

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

13-03-2022 20:02

การดูแลเล็บมือเล็บเท้าให้สะอาดถือเป็นเรื่องอนามัยส่วนบุคคลที่ทุกคนต้องดูแล แต่สำหรับผู้สูงอายุด้วยวัยบวกกับความเสื่อมด้านสายตาและการมองเห็นกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้การตัดเล็บเป็นเรื่องยากทำให้เกิดบาดเจ็บได้ในขณะเดียวกัน

ภาพประกอบเคส

การดูแลเล็บมือเล็บเท้าให้สะอาดถือเป็นเรื่องอนามัยส่วนบุคคลที่ทุกคนต้องดูแล แต่สำหรับผู้สูงอายุด้วยวัยบวกกับความเสื่อมด้านสายตาและการมองเห็นกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้การตัดเล็บเป็นเรื่องยากทำให้เกิดบาดเจ็บได้ในขณะเดียวกัน

เล็บของผู้สูงอายุจะหักง่ายบางรายเล็บแข็งและหนาขึ้น สีของเล็บจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมากขึ้น และมุมที่โคนเล็บกว้างขึ้น อาจทำให้เล็บขบกับเนื้อเกิดอักเสบเป็นหนองได้ การตัดเล็บจึงต้องระมัดระวังมากเพราะอาจทำให้เกิดแผลเลือดออกและติดเชื้อได้ ลูกหลานจึงต้องใสใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ

วิธีการดูแลเล็บมือเล็บเท้าให้สะอาด ตัดเล็บมือและเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอโดยควรตัดเล็บมือสัปดาห์ละครั้ง ตัดเล็บเท้า 2-3 สัปดาห์ต่อครั้ง - ผู้สูงอายุที่เล็บแข็งและหนาให้แช่น้ำอุ่นสักครู่แล้วจึงตัดเล็บ ถ้าผิวหนังรอบๆ เล็บฉีกขาดให้ตัดออก - ตัดเล็บให้เกินเนื้อออกมาเล็กน้อย ไม่ควรตัดเล็บติดขอบเนื้อมากเกินไปจะทำให้เจ็บบริเวณปลายนิ้ว - ถ้าเล็บมือและเท้าแห้งให้ใช้ครีมหรือน้ำมันทาจะทำให้ผิวหนังรอบเล็บนุ่ม ช่วยป้องกันเล็บฉีกขาดได้ - สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องดูแลเล็บมือและเล็บเท้ามากเป็นพิเศษ เพราะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย

ที่มา : ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
https://multimedia.anamai.moph.go.th/help-knowledgs/grandmother/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท