Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

เอ็นข้อเข่าฉีก เรื่องไม่เล็ก เสี่ยงข้อเข่าเสื่อมก่อนวัย


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

23-07-2022 10:49

"เอ็นไขว้หน้าข้อเข่า" เป็นหนึ่งในเอ็นหลักของเข่า อยู่ลึกเข้าไปในบริเวณส่วนกลางของข้อเข่า ช่วยรักษาความมั่นคงของข้อเข่าในการเคลื่อนไหว มีหน้าที่ป้องกันการบิดหมุนของข้อเข่า เมื่อเอ็นไขว้หน้าขาดจะได้ยินเสียงลั่นในข้อ มีอาการเข่าบวมภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง เนื่องจากมีเลือดออก ในข้อ ควรรีบพบแพทย์ผู้ชำนาญการเพื่อทำการรักษาๆ หากปล่อยไว้อาการปวดและบวมอาจจะค่อยๆ หายไป แต่เมื่อกลับไปเล่นกีฬาหรือใช้งานอีก จะรู้สึกว่าข้อเข่าไม่มั่นคง โยกเยก เจ็บปวดข้อเข่ารุนแรงจนไม่สามารถทำกิจกรรมต่อได้ และเสี่ยงต่อการเกิดหมอนรองข้อฉีกขาด ส่งผลให้เกิดอาการงอเข่าไม่ลง ปวดบริเวณข้อตามมา

ภาพประกอบเคส

"เอ็นไขว้หน้าข้อเข่า" เป็นหนึ่งในเอ็นหลักของเข่า อยู่ลึกเข้าไปในบริเวณส่วนกลางของข้อเข่า ช่วยรักษาความมั่นคงของข้อเข่าในการเคลื่อนไหว มีหน้าที่ป้องกันการบิดหมุนของข้อเข่า เมื่อเอ็นไขว้หน้าขาดจะได้ยินเสียงลั่นในข้อ มีอาการเข่าบวมภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง เนื่องจากมีเลือดออก ในข้อ ควรรีบพบแพทย์ผู้ชำนาญการเพื่อทำการรักษาๆ หากปล่อยไว้อาการปวดและบวมอาจจะค่อยๆ หายไป แต่เมื่อกลับไปเล่นกีฬาหรือใช้งานอีก จะรู้สึกว่าข้อเข่าไม่มั่นคง โยกเยก เจ็บปวดข้อเข่ารุนแรงจนไม่สามารถทำกิจกรรมต่อได้ และเสี่ยงต่อการเกิดหมอนรองข้อฉีกขาด ส่งผลให้เกิดอาการงอเข่าไม่ลง ปวดบริเวณข้อตามมา

การรักษาเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าฉีกขาดนั้นสามารถทำได้ทั้งโดยการผ่าตัดและไม่ผ่าตัดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ ระดับกิจกรรมที่ผู้ป่วยต้องทำในแต่ละวัน และความรุนแรงของการฉีกขาด

การรักษาหลังอาการบาดเจ็บจึงไม่ควรทิ้งระยะเวลานานเกินไป ปัจจุบันในการผ่าตัดส่วนใหญ่ใช้เทคนิคการผ่าตัดส่องกล้อง ทำให้แผลผ่าตัดเล็กลง ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้นการผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่ายังช่วยประเมิน ส่วนอื่นภายในข้อเข่าด้วย เช่น
1) หมอนรองกระดูก
2) ข้อเข่า
3) กระดูกอ่อนผิวข้อ

ซึ่งสามารถทำการรักษาไปพร้อมกันได้ หลังการผ่าตัดผู้ป่วยนอนพัก ในโรงพยาบาลเพียงไม่กี่วันก็สามารถกลับบ้านได้ แต่ต้องมีการฝึกกายภาพบำบัดควบคู่กันไป และเรียนรู้ การดูแลตัวเอง ให้สามารถงอและเหยียดข้อเข่าได้เต็มที่ กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง รวมทั้งการฝึกทักษะการเคลื่อนไหว เพื่อกลับไปใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือเล่นกีฬาได้อย่างปลอดภัย

โดยทั่วไปจะมีการใช้ ไม้ค้ำยันในการช่วยเดินเพียงในช่วงเดือนแรกๆ และใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพก่อนกลับไปเล่นกีฬาประมาณ 6-9 เดือนอย่างไรก็ตาม อาการเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า ฉีกขาดไม่ใช่เรื่องเล็ก อย่าทอดเวลารอเพราะคิดว่ายังสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท