Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ (Transient Ischemic Attack, TIA)


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

23-07-2022 10:38

ผู้ป่วยที่เกิดภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ หรืออัมพฤกษ์ จะมีอาการและแสดงอาการเหมือนกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน แต่จะหายกลับเป็นปกติได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมง โดยส่วนใหญ่ของผู้ป่วยจะหายเป็นปกติ ภายใน 30 นาที

ภาพประกอบเคส

ผู้ป่วยที่เกิดภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ หรืออัมพฤกษ์ จะมีอาการและแสดงอาการเหมือนกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน แต่จะหายกลับเป็นปกติได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมง โดยส่วนใหญ่ของผู้ป่วยจะหายเป็นปกติ ภายใน 30 นาที

ภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ เป็นสัญญาณเตือนถึงอันตราย จากการศึกษาพบว่า อัตราการเกิดภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตซ้ำสูงถึง 5% ภายใน 48 ชั่วโมง และ 10% ที่ระยะเวลา 3 เดือนหลังเกิดอาการ ดังนั้น แม้ว่าอาการต่างๆ จะหายไปแล้วก็ตามยังต้องไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและป้องกันการเกิดซ้ำ

สาเหตุภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (TIA)

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (TIA) มีดังนี้

  • ปัจจัยจากโรค เช่น ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลในเลือดสูง โรคเบาหวาน หรือภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว เป็นต้น
  • ปัจจัยจากพฤติกรรม ทั้งการดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่รวมไปถึงการใช้สารเสพติด ทานอาหารที่มีไขมันมาก ไม่ออกกำลังกายทำให้เพิ่มความเสี่ยงภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (TIA) ได้
  • ปัจจัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป หรือคนในครอบครัวมีประวัติเคยเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง

อาการภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (TIA)

อาการของภาวะนี้มีความรุนแรงน้อยกว่าโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากอาการที่เกิดขึ้นจะสามารถหายได้เองภายใน 24 ชั่วโมง โดยผู้ป่วยจะมีอาการ ดังนี้

  • ปวดหรือเวียนศีรษะอย่างรุนแรง
  • ความจำเสื่อมชั่วขณะ ไม่ค่อยมีสติ
  • พูดลำบากติด ๆ ขัด ๆ
  • เกิดอัมพาตครึ่งซีกที่แขนขา และใบหน้า
  • การมองเห็นมีปัญหา เช่น การมองเห็นภาพซ้อน
  • กล้ามเนื้อเกิดอาการชา และอ่อนแรง

หากพบอาการของภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (TIA) ถึงแม้ไม่นานจะหายไปได้เองก็ไม่ควรปล่อยไว้ควรรีบเข้าพบแพทย์โดยเร็วเพื่อรับการวินิจฉัยรวมถึงหาแนวทางในการรักษาเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

ที่มา : ศูนย์หลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
https://www.si.mahidol.ac.th/center/sirirajstrokecenter/TH/StrokeContent/content/people/What-is-stroke.aspx


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท