Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

คลายเมื่อย คลายเครียด บำบัดโรคด้วยโยคะ


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

23-07-2022 10:32

โยคะ เป็นการออกกำลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อ ร่วมกับการฝึกหายใจและการฝึกสมาธิ ช่วยปรับสมดุลหยินหยางในร่างกาย ช่วยทำให้จิตใจสงบผ่อนคลาย การศึกษาพบว่าในคนทั่วไปสุขภาพดีหรือผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง เมื่อฝึกโยคะอย่างน้อย 30 นาทีต่อครั้ง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จะสามารถทำให้อาการป่วยดีขึ้นได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นได้

ภาพประกอบเคส

โยคะ เป็นการออกกำลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อ ร่วมกับการฝึกหายใจและการฝึกสมาธิ ช่วยปรับสมดุลหยินหยางในร่างกาย ช่วยทำให้จิตใจสงบผ่อนคลาย การศึกษาพบว่าในคนทั่วไปสุขภาพดีหรือผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง เมื่อฝึกโยคะอย่างน้อย 30 นาทีต่อครั้ง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จะสามารถทำให้อาการป่วยดีขึ้นได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นได้

โยคะช่วยบำบัดหรือบรรเทาโรคอะไรได้บ้าง

  • โรคหอบหืด เนื่องจากโยคะเป็นการฝึกกำหนดลมหายใจ ทำให้การทำงานของปอดดีขึ้น ระบบทางเดินหายใจดีขึ้น
  • โรคความดันโลหิตสูง การฝึกหายใจที่ช้าลง ทำให้การบีบตัวของหัวใจผ่อนลง ความดันโลหิตก็สามารถลดลงด้วย
  • โรคกระดูกและข้อ โยคะเพิ่มความแข็งแกร่งของข้อต่อต่างๆ และเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ
  • โรคเบาหวาน การฝึกโยคะอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำหนักตัวและไขมันบริเวณช่องท้องลดลงได้ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็ลดลงได้เช่นกัน
  • โรคเครียด ฝึกโยคะได้ฝึกการทำสมาธิ การเจริญสติ ช่วยผ่อนคลายความเครียดและบรรเทาอาการภาวะซึมเศร้าได้
  • โรคมะเร็ง การฝึกโยคะอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยมะเร็ง ช่วยทำให้อัตราการรอดตายมากขึ้นและผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ยาวนานขึ้น เรื่องจากทำให้ความเครียดน้อยลง นอนหลับได้ดี ความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้น
  • โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน การฝึกโยคะทำให้อาการเจ็บหน้าอก หายใจไม่สะดวกทุเลาลงได้ โดยฝึกการหายใจเข้าและออกช้าๆ แล้วใช้สติกำหนดรู้ด้วย Mindful Breathing *ควรปรึกษาแพทย์หัวใจ ถ้าอาการไม่ทุเลา

ที่มา : มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
https://www.thaiheartfound.org/Article/Detail/140290


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท