Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

นวดฝ่าเท้า เลิกบุหรี่ลดไมเกรน


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

23-07-2022 10:01

การนวดในตำแหน่งต่างๆ ที่เท้าสามารถวินิจฉัยได้ว่า ส่วนใดของร่างกายเกิดความไม่สมดุล กระตุ้นการทำงานของจมูก ลำคอ ปอด และการรับรู้กลิ่นและจะไปปรับการทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน่าอัศจรรย์

ภาพประกอบเคส

การนวดในตำแหน่งต่างๆ ที่เท้าสามารถวินิจฉัยได้ว่า ส่วนใดของร่างกายเกิดความไม่สมดุล กระตุ้นการทำงานของจมูก ลำคอ ปอด และการรับรู้กลิ่นและจะไปปรับการทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน่าอัศจรรย์

มีการนำศาสตร์การนวดกดจุดมาประยุกต์ใช้กับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ การนวดช่วยกระตุ้นให้อวัยวะแข็งแรง เช่น ระบบการหายใจ ระบบการรับรู้กลิ่น เมื่อคนติดบุหรี่ได้รับการนวดประมาณ 5 ครั้ง แล้วกลับมาสูบอีกครั้งจะมีรสชาติขมและสัมผัสได้ถึงกลิ่นเหม็นทำให้ไม่อยากสูบบุหรี่นอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเครียด นอนไม่หลับ ไมเกรน หรือผู้หญิงมีบุตรยากเพราะมีปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ การนวดกดจุดสะท้อนเท้าจะไปกระตุ้นให้อวัยวะต่างๆ ที่สัมพันธ์กับร่างกายกลับมาทำงานได้ดี

จุดที่ควรนวดเลิกบุหรี่ คือ
1.ด้านบนนิ้วโป้งที่ติดกับนิ้วชี้
2.อยู่ที่ปลายเท้าของทุกนิ้ว
3.โคนด้านในของนิ้วโป้งที่ติดกับนิ้วชี้
4.ในสี่เหลี่ยมด้านนอกทั้งบนและล่างของนิ้วโป้ง
5.ด้านข้างด้านในของนิ้วโป้งที่ติดกับนิ้วชี้
6.ด้านข้างด้านนอกของนิ้วโป้ง
7.บริเวณข้องอหรือข้อพับของนิ้วโป้ง
8.บริเวณเนินเนื้อใต้นิ้วทั้ง 4 นิ้ว
9.ระหว่างร่องนิ้วโป้งและร่องนิ้วชี้
10.ระหว่างร่องนิ้วโป้ง และร่องนิ้วชี้จะอยู่บริเวณโคนนิ้วโป้ง

การนวดกดจุดไม่ใช่เพียงเพื่อช่วยเลิกบุหรี่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการฟื้นฟูสร้างเสริมสุขภาพหลังจากที่เลิกบุหรี่แล้วอีกด้วย

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/3PdQtD5


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท