Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

ดื่มน้ำน้อยเกินไป ส่งผลเสียกับร่างกายหรือไม่


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

23-07-2022 09:51

ร่างกายมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักถึง 2 ใน 3 ทั้งในเลือดและในเซลล์ต่าง ๆ แต่ละวันร่างกายมีการขับถ่ายของเสียในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทำไห้สูญเสียน้ำ ดังนั้น เราจำเป็นต้องดื่มน้ำชดเชย และควรดื่มน้ำในปริมาณที่ร่างกายต้องการ

ภาพประกอบเคส

ร่างกายมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักถึง 2 ใน 3 ทั้งในเลือดและในเซลล์ต่าง ๆ แต่ละวันร่างกายมีการขับถ่ายของเสียในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทำไห้สูญเสียน้ำ ดังนั้น เราจำเป็นต้องดื่มน้ำชดเชย และควรดื่มน้ำในปริมาณที่ร่างกายต้องการ ดังนี้

  • คนทั่วไปควรดื่มน้ำอย่างน้อย วันละ 8-10 แก้ว
  • ในวันที่อากาศร้อนชื้นและออกกำลังกาย แนะนำให้ดื่มน้ำเพิ่มขึ้น 1.5-2.5 แก้ว

ผลเสียต่อร่างกายหากดื่มน้ำไม่เพียงพอ

  • ไตทำงานหนักขึ้น และปัสสาวะมีสีเข้ม เพราะน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
  • มีโอกาสติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนล่างได้ง่าย
  • มีสารก่อนิ่วตกตะกอน อาจเป็นเหตุของโรคนิ่วได้

กรณีผู้ป่วยมีโรครื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลเกี่ยวกับปริมาณน้ำดื่มที่เหมาะสม

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย https://bit.ly/3OdsMcD


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท