Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

7 วิธี ง่าย ๆ ในการเริ่มลดไขมัน


หมวดหมู่หลัก: ดูแลตัวเองและครอบครัว

หมวดหมู่ย่อย: เจ็บป่วยทั่วไป

23-07-2022 09:35

ไขมัน เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพและเป็นแหล่งสะสมพลังงาน ซึ่งพลังงานที่สะสมในร่างกายร้อยละ 70 คือ ไขมันที่อยู่ในเนื้อเยื่อไขมัน เนื่องจากไขมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์ ช่วยการดูดซึมของวิตามิน A D E และ K และยังให้พลังงานและความอบอุ่นต่อร่างกาย

ภาพประกอบเคส

ไขมัน เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพและเป็นแหล่งสะสมพลังงาน ซึ่งพลังงานที่สะสมในร่างกายร้อยละ 70 คือ ไขมันที่อยู่ในเนื้อเยื่อไขมัน เนื่องจากไขมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์ ช่วยการดูดซึมของวิตามิน A D E และ K และยังให้พลังงานและความอบอุ่นต่อร่างกาย

ไขมันพบในอาหารทั้งที่มาจากพืชและสัตว์ และให้พลังงานเป็น 2 เท่าของพลังงานที่ มาจากคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน (ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี่)

วิธีง่ายๆในการลดไขมัน

1) ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดน้ำมันลอย เช่น ปลาท่องโก๋ ไก่ทอด กล้วยทอด
2) ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกะทิ เช่น แกงกะทิ ขนมหวานที่มีกะทิ
3) การผัดอาหารควรใช้น้ำมันแต่น้อย
4) ควรมีการจำกัดตัวเองในการบริโภคอาหารประเภททอดและกะทิ โดยให้เลือกทานได้วันละ 1 อย่างเท่านั้น
5) ถ้ารับประทานอาหารที่มีไขมันสูงในมื้อเช้าและมื้อกลางวันแล้ว ในมื้อเย็นต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ เช่น แกงจืด แกงส้ม ต้มยำ อาหารนึ่ง
6) กินเนื้อสัตว์ที่มีเนื้อล้วนแยกเอาส่วนที่เป็นไขมันและหนังออก
7) กินอาหารประเภท ต้ม ต้มยำ ยำ นึ่ง ย่าง อบ

อาหารจำพวกน้ำตาล เมื่อกินเข้าไปจะแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ใช้ในร่างกาย และถ้ามากเกินไปจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกาย ดังนั้นการบริโภคน้ำตาลมาก ๆ ส่งผลให้มีน้ำหนักเกิน อ้วน และทำให้เกิดโรคหรือปัญหาทางสุขภาพตามมา

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://bit.ly/3o8bvXB


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท