Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

สัญญาณเตือนลูกน้อยอาจมีพัฒนาการช้า


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่มือใหม่

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

23-07-2022 09:17

สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าลูกของคุณอาจมีพัฒนาการช้า ซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่พบสัญญาณเตือนเหล่านี้ ควรรีบพาเด็กๆ มาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจประเมินพัฒนาการ ให้ความรู้ และให้การช่วยเหลือ หรือฝึกสอนวิธีกระตุ้นพัฒนาการช้าต่อไป

ภาพประกอบเคส

สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าลูกของคุณอาจมีพัฒนาการช้า ซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่พบสัญญาณเตือนเหล่านี้ ควรรีบพาเด็กๆ มาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจประเมินพัฒนาการ ให้ความรู้ และให้การช่วยเหลือ หรือฝึกสอนวิธีกระตุ้นพัฒนาการช้าต่อไป

อายุ 1 เดือน

 • แขนขาไม่ค่อยเคลื่อนไหว
 • ไม่ตอบสนองต่อเสียงดัง และแสงจ้า
 • ดูดนมแม่ได้ไม่ดี ร้องกวนเป็นเวลานาน โดยหาสาเหตุไม่ได้

อายุ 6 เดือน

 • เด็กเคลื่อนไหวลำบาก คอยังไม่แข็ง ตัวอ่อนหรือเกร็ง ยังไม่คว่ำ ไม่คืบ
 • ไม่มองหน้า หรือมองตามของที่เคลื่อนไหวจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง
 • ไม่ตอบสนองต่อเสียงคนที่คุ้นเคย
 • ส่ายหัวไปมาตลอดเวลาไม่สนใจหยิบสิ่งของใกล้ตัว

อายุ 12 เดือน

 • ไม่ลุกนั่ง ไม่คลาน
 • ไม่ส่งเสียงโต้ตอบ ไม่เลียนเสียงพูดและท่าทาง
 • กระสับกระส่ายไม่อยู่เฉย
 • ไม่ตอบสนองต่อผู้เลี้ยงดู เวลาป้อนอาหารไม่อ้าปาก ไม่เข้าใจเสียงห้าม

อายุ 2 ปี

 • ยังเดินไม่มั่นคง เดินพร้อมถือของไม่ได้
 • ไม่สามารถพูดคำที่มีความหมาย และไม่ตอบสนอง ไม่ทำตามคำสั่งง่ายๆ
 • มีพฤติกรรมแปลกๆ ที่เปลี่ยนแปลงโดยอธิบายไม่ได้

อายุ 3 ปี

 • ล้มบ่อย
 • จับสิ่งของเล็กได้ไม่ถนัดมือ ยังขีดเขียนไม่ได้
 • ไม่เข้าใจคำสั่ง พูดหลายคำต่อกันไม่ได้
 • ไม่สนใจเล่นกับเด็กอื่น ไม่รู้จักการให้
 • ตักข้าวกินเองไม่ได้

ที่มา : 3 ปีแรก จังหวะทองของพัฒนาการ โรงพยาบาลศิริราช
https://bit.ly/2ls0rYT


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท