Facebook หมอชาวบ้าน Youtube หมอชาวบ้าน


โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

< กลับหน้าหลัก

Single Mom กับการเตรียมพร้อมด้านการเงิน


หมวดหมู่หลัก: พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

หมวดหมู่ย่อย: อื่นๆ

13-03-2022 18:09

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากคำว่าครอบครัว มาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ในยุคที่ต้องต่อสู้กับโรคระบาดและปัญหาเศรษฐกิจ นอกจากเตรียมตัวเตรียมใจแล้วให้แข็งแรงพร้อมต่อสู้กับปัญหาที่จะผ่านเข้ามาแล้ว สิ่งสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือ เงินสำหรับการใช้จ่าย

ภาพประกอบเคส

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากคำว่าครอบครัว มาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ในยุคที่ต้องต่อสู้กับโรคระบาดและปัญหาเศรษฐกิจ นอกจากเตรียมตัวเตรียมใจแล้วให้แข็งแรงพร้อมต่อสู้กับปัญหาที่จะผ่านเข้ามาแล้ว สิ่งสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือ เงินสำหรับการใช้จ่าย เพราะถึงแม้ว่าการรับผิดชอบชีวิตลูกน้อยเพียงลำพังอาจจะไม่ใช่ภาระหนัก แต่หากจัดสรรปันส่วนไม่ดีก็สามารถทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องแสนสาหัสขึ้นมาทันที

เมื่อตัดสินใจก้าวมาเป็น Single Mom แล้ว ความมั่นคงทางด้านการเงินเป็นสิ่งที่แม่เลี้ยงเดี่ยวจำเป็นต้องเตรียมพร้อม เพราะการวางแผนที่ดีจะทำให้แม่และลูกก้าวไปได้อย่างมั่นคงและมีความสุข

  1. คิดและมองทุกอย่างในแง่บวก : การมองทุกสิ่งในแง่บวกจะช่วยให้เราเข้มแข็งขึ้น ถึงแม้กระทั่งตอนนี้เงินในกระเป๋าเราอาจติดศูนย์อยู่ก็ตาม เรื่องการเงินและเรื่องของใจคือเรื่องเดียวกัน เมื่อใจเข้มแข็ง การเงินเราจะมั่นคง
  2. ฉลาดใช้เงิน : พยายามคิดอย่างรอบคอบทุกการใช้จ่าย เลือกจ่ายในสิ่งที่คุ้มค่าและได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด และควรทำบัญชีรายรับจ่ายร่วมด้วย
  3. เปิดใจเรียนรู้การลงทุน : การเรียนรู้การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เราลงทุนอย่างถูกที่และถูกเวลา เมื่อเราพร้อมสำหรับวันนั้น ถ้าเราสามารถบริหารเงินก้อนเล็กได้ให้เติบโตได้ อนาคตข้างหน้าเมื่อเรามีเงินก้อนใหญ่ เราจะบริหารให้เงินก้อนนี้เติบโตได้เช่นกัน
  4. พัฒนาทักษะในการสร้างรายได้ โดยเริ่มที่ต้นทุน 0 บาท : ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเริ่มจากต้นทุนเท่านี้ เพราะแท้จริงแล้วเราทุกคนมีมูลค่าที่ไม่สามารถตีราคาได้ เพียงแต่เราคุ้นเคยกับการเสาะแสวงหาสิ่งที่อยู่ภายนอกกันมากกว่า ลองเริ่มหันกลับมาค้นหาความสามารถในตัวเอง ว่าเราถนัด หรือชอบอะไรที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ และควรตระหนักว่าประสบการณ์ของแต่ละคนเราไม่สามารถเลียนแบบกันได้ซึ่งถือเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่เรามีและเราเป็นคนคนนี้
  5. เริ่มออมเงินอย่างมีวินัยขั้นเด็ดขาด : ออมเงินอย่างมีวัตถุประสงค์ในทุกบัญชีที่ออม เช่น บัญชีออมสำหรับการศึกษาลูก บัญชีค่าใช้จ่ายในการเรียน เพื่อที่เราจะไม่นำเงินส่วนนี้มาใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ อย่าคิดเพียงว่าขอเอาออกมาใช้ก่อน เดี๋ยวค่อยออมใหม่ก็ได้ แบบนี้จะทำให้เราล้มเหลวในการออมเงิน

ที่มา : finnomena
https://www.finnomena.com/z-story/single-mom-finance/


สอบถาม
เพิ่มเติมกับ
แชทบอท